• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

Impressum

IMPRESSUM SPOLOČNOSTI MEDTEC MEDIZINTECHNIK GMBH PODĽA §5 NEM. ZÁKONA O TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽBÁCH

Vydavateľ:

Hlavný franšízový partner spoločnosti MedTec

Slovenská republika – Česká republika
NAENCO SP. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 75/78
PL – 60-523 Poznań
IČ DPH.: PL7811880990
IČ: 000043590
Registrované sídlo – Poznań

Kontakt:
Telefon: +48 789 344 298
Telefax: 
E-Mail: info@mbst.sk
Internet: http// www.mbst.sk

Oprávnený zástupca
Dennis Ewers

Pre názov „MBST®“ bola udelená ochranná známka podľa §§ 5, 15 nem. zákona o ochranných známkach.


AUTORSKÉ PRÁVA NA OBRÁZKY

Na našich internetových stránkach sa okrem nášho materiálu používajú aj obrázkové súbory s externou licenciou od:

© Getty Images