• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

Ocenenia

SPOLOČNOSŤ MEDTEC MEDIZINTECHNIK GMBH PATRÍ K ELITE V OBLASTI INOVÁCIÍ MEDZI NEMECKÝMI STREDNÝMI PODNIKMI

TOP 100 · Súťaž najinovatívnejších nemeckých stredných podnikov

Spoločnosť compamedia už od roku 1993 udeľuje nemeckým stredným podnikom pečať TOP 100 za špeciálnu inovačnú aktivitu a nadpriemerné úspechy v inováciách. Vedecké vedenie od roku 2002 zabezpečuje Prof. Dr. Nikolaus Franke z Inštitútu pre podnikanie a inovácie Ekonomickej univerzity vo Viedni. Partnermi projektu je Fraunhoferova spoločnosť na podporu aplikovaného výskumu a BVMW. Mediálnym partnerom tohto porovnania podnikov je časopis manager.

Mentor projektu TOP 100, vedecký novinár a televízny moderátor Ranga Yogeshwar je kvalitou podnikov nadšený a dúfa, že projekt bude mať motivačný efekt: „Spôsob, akým podniky TOP 100 generujú nové myšlienky a následne z nich vytvárajú produkty a služby určujúce trendy, je v pravom zmysle slova pozoruhodné. Preto ma veľmi teší, že toto ocenenie tieto kvality zviditeľňuje. Dúfajme, že ich úspech dodá odvahu aj iným podnikom, aby urobili to isté. Práve táto kultúra inovácií bude v budúcnosti pre všetky podniky čoraz viac naberať na význame.“

Testovanie spoločnosti MedTec Medizintechnik GmbH prinieslo v roku 2014 a tiež 2016 vynikajúce výsledky. Vďaka tomu patrí náš podnik opäť k najlepším inovátorom a popredným tvorcom myšlienok medzi strednými podnikmi.

2016 · TOP 100 · TOP INOVÁTOR

Výňatok z tlačovej správy: Compamedia

Texty pre tlač

MedTec Medizintechnik patrí k TOP 100

Podnik z mesta Wetzlar sa prepracoval medzi nemeckú elitu v oblasti inovácií/Ocenenie mentorom projektu TOP 100, Ranga Yogeshwarom.

Už po 23. raz sa udeľujú vyznamenania TOP 100, najinovatívnejšie nemecké stredné podniky. Spoločnosť MedTec Medizintechnik GmbH tento rok už druhýkrát po roku 2014 patrí k nemeckej elite v oblasti inovácií. Podnik z Wetzlaru sa predtým zúčastnil náročného, vedeckého výberového procesu. Skúmal sa manažment inovácií a úspechy v rámci inovácií. Mentor inovačnej súťaže, Ranga Yogeshwar, ocení Top inovátora v rámci Summitu nemeckých stredných podnikov 24. júna v Essene.

„Inovácia musí robiť svet lepším a pritom musí byť trochu nezvyčajná“, hovorí Axel Muntermann, spoločník a konateľ spoločnosti MedTec Medizintechnik GmbH. A jeho podnik v meste Wetzlar je v pravom zmysle slova nezvyčajný: opakovane vďaka novinkám na trhu a inovatívnym zlepšeniam medicínskej techniky. Dokazuje to aj viac než 150 medzinárodných patentov.

Spoločnosť MedTec Medizintechnik okrem toho v rámci inovátorskej súťaže TOP 100 presvedčila kategórii „Top manažment podporujúci inovácie“: Tento manažment venuje viac než 70 svojho pracovného času na prácu s inováciami a 80 dní v roku sa ďalej vzdeláva. Aj zamestnanci sú aktívne zapojení do inovačných procesov a majú možnosť, venovať sa minimálne 15 dní do roka ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti ich koncového produktu a práce.

Tento rodinný podnik existuje od roku 1998. 18 zamestnancov vyrába medicínske prístroje, ktoré sa vďaka technológii nukleárnej magnetickej rezonancie používajú na kauzálne, neoperatívne ošetrenie ochorení kĺbov a kostí. Tento stredný podnik objavil túto terapeutickú možnosť a stal sa tak celosvetovým lídrom v oblasti.

Muntermannova inovačná stratégia znie jednoducho: „Vyvíjame prémiové produkty, ktoré nemá žiadny náš konkurent, a nechávame si ich patentovať. Vďaka tomu nepodliehame cenovému tlaku a môžeme sa koncentrovať na ďalší vývoj.“ A keďže každý vo firme vie, že svojou prácou môže pomáhať zásadne zlepšovať kvalitu života ľudí, je konateľ Muntermann rovnako ako jeho zamestnanci plne zapálený pre túto vec. „Prostredníctvom mojich terapeutických prístrojov chcem pomáhať pacientom po celom svete“, vysvetľuje svoju víziu.

Tento rok má záujem o účasť na projekte TOP 100 viac než 4 000 podnikov. 366 z nich postúpilo do kvalifikačného kola. Z toho sa 284 dostalo do záverečného kola. 238 podnikov následne zvládne skok do TOP 100 (maximálne 100 v rámci jednej z troch veľkostných tried). Podniky opäť vyhodnocuje Prof. Dr. Nikolaus Franke so svojim tímom na katedre pre podnikanie a inovácie Ekonomickej univerzity vo Viedni. Zisťovali viac než v 100 parametrov v rámci piatich hodnotiacich kategórií. „Top manažment podporujúci inovácie“, „Inovačné prostredie“, „Inovatívne procesy a organizácia“, „Marketing inovácií/orientácia na vonkajší svet“ a „Úspech inovácií“.

Podniky TOP 100 patria vo svojich odvetviach k lídrom. To potvrdzujú aj čísla z vyhodnotenia: Medzi podnikmi je 97 národných trhových lídrov a 32 celosvetových trhových lídrov. V priemere nakoniec dosiahli 40 percent svojho obratu vďaka novinkám na trhu a zlepšeniam produktov, s ktorými prišli na trh pred konkurenciou. Ich nárast obratu pritom prekročil o 28 percent priemerný rast obratu príslušného odvetvia. Stredné podniky v minulých rokoch spolu prihlásili 2 292 národných a medzinárodných patentov. Výrazné inovačné aktivity sa prejavia aj na pracovných miestach: Podniky TOP 100 plánujú v nasledujúcich troch rokoch zamestnať viac než 9 500 nových zamestnancov.

Mentor projektu TOP 100, vedecký novinár a televízny moderátor Ranga Yogeshwar je kvalitou podnikov nadšený a dúfa, že projekt bude mať motivačný efekt: „Spôsob, akým podniky TOP 100 generujú nové myšlienky a následne z nich vytvárajú produkty a služby určujúce trendy, je v pravom zmysle slova pozoruhodné. Preto ma veľmi teší, že toto ocenenie tieto kvality zviditeľňuje. Dúfajme, že ich úspech dodá odvahu aj iným podnikom, aby urobili to isté. Práve táto kultúra inovácií bude v budúcnosti pre všetky podniky čoraz viac naberať na význame.“

TOP 100: súťaž: Spoločnosť compamedia od roku 1993 udeľuje nemeckým stredným podnikom pečať TOP 100 za špeciálnu inovačnú aktivitu a nadpriemerné úspechy v inováciách. Vedecké vedenie od roku 2002 zabezpečuje Prof. Dr. Nikolaus Franke z Inštitútu pre podnikanie a inovácie Ekonomickej univerzity vo Viedni. Mentor projektu TOP 100 je vedecký novinár a televízny moderátor Ranga Yogeshwar. Partnermi projektu sú Fraunhoferova spoločnosť na podporu aplikovaného výskumu a BVMW. Ako mediálny partner sprevádza porovnanie podnikov magazín manager. Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.top100.de.


2014 · TOP 100 · TOP INOVÁTOR

Výňatok z tlačovej správy: Compamedia

Texty pre tlač

Výrobca MBST® ocenený najdôležitejším ocenením za inovácie v rámci nemeckých stredných podnikov

Na každoročnom stretnutí nemeckých stredných podnikov v Essene sa firma umiestnila medzi najlepšími piatimi inovátormi v Nemecku. Spoločnosť MedTec Medizintechnik GmbH tak spomedzi troch miliónov nemeckých stredných podnikov patrí k piatim najlepším a najinovatívnejším firmám!

Cena bola spoločnosti udelená za manažment inovácií a úspechy v rámci inovácií MBST® terapie nukleárnou magnetickou rezonanciou. Ocenenie spoločnosti odovzdal známy televízny moderátor Ranga Yogeshwar. Etablovanie myšlienky: S vývojom MBST® terapie nukleárnou magnetickou rezonanciou začala spoločnosť MedTec Medizintechnik GmbH pred viac než 20 rokmi a od uvedenia terapie na trh v roku 2000 ju neustále vyvíja ďalej. Naša metóda sa v súčasnosti už používa v ordináciách a klinikách po celom svete. „V centre nášho záujmu je vždy pacient a náš prísľub poskytovať zmysluplné a bezpečné ošetrenie“, povedal konateľ spoločnosti Axel Muntermann po prevzatí ocenenia. „Veľmi sa z tohto ocenenia tešíme a sme hrdí, že vďaka nášmu produktu – terapii nukleárnou magnetickou rezonanciou – patríme medzi päť najinovatívnejších podnikov v krajine.

Na tomto mieste by som sa chcel srdečne poďakovať našim používateľom, franchisingovým partnerom a MBST partnerom, ktorí sa v zásadnej miere podieľajú na našich inováciách. Bez nich by sme sa nedokázali dostať do viac než 20 štátov a ošetriť viac než 180 000 pacientov. Tešíme sa na pokrokovú a inovatívnu budúcnosť s našimi partnermi!“, dodal Axel Muntermann.

O projekte Top 100

Každý rok sa udeľuje ocenenie 100 najinovatívnejším podnikom spomedzi nemeckých stredných podnikov. Vedecký garant týchto ocenení je Prof. Nikolaus Franke z viedenskej Ekonomickej univerzity. Zúčastnené podniky podrobí náročnému výberovému konaniu a následne rozhodne o užšom výbere, ako aj víťazoch. Mentorom ocenení TOP 100 je televízny moderátor a novinár Ranga Yogeshwar. Ocenené sú podniky, ktorým sa podarilo rozvinúť počiatočnú myšlienku až po úspešný produkt etablovaný na trhu.