• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

História spoločnosti MedTec

firmengeschichte

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI MEDTEC MEDIZINTECHNIK GMBH

Spoločnosť MedTec Medizintechnik GmbH založil Axel Muntermann v roku 1998 v meste Wetzlar. Už pred založením firmy bol úspešne aktívny v oblasti vývoja a výroby komplexných riešení v oblasti kardiológie. Z tohto obdobia pochádzajú prvé patenty, napr. zariadenia na lineárnu rádiovú katétrovú abláciu endomyokardiálneho tkaniva, vysokofrekvenčné ablačné prístroje alebo EKG rekordér na záznam a cyklické ukladanie digitalizovaných EKG signálov. V súčasnosti spoločnosť vlastní 8 národných a viac než 150 medzinárodných patentov. V rámci kontinuálnej výskumnej činnosti a vývoja produktov patenty pribúdajú neustále.

Patentovaná medicínska technika · Výťah z patentových dokumentov
Prostredníctvom vynálezu je možné vykonávať efektívnu terapiu, pričom vynájdené zariadenie cieleným a opakovaným použitím nukleárnej magnetickej rezonancie dosahuje aktiváciu pozitívnych biologických procesov v ošetrovanom biologickom tele. Pritom sa zdá byť pravdepodobné, že vďaka použitej technológii sa podporujú transportné a/alebo metabolické procesy, ktoré majú za následok pozitívny terapeutický účinok. Toto vynájdené zariadenie je založené na myšlienke, že pozitívny účinok ošetrenia je možné docieliť vytváraním opakovaných sekvencií nukleárnej magnetickej rezonancie.

Obzvlášť výhodný a preferovaný konštrukčný tvar vynálezu obsahuje magnet na vytváranie v zásade konštantného magnetického poľa a systém cievok na vytváranie striedavého magnetického poľa umiestnený kolmo na magnetické pole magnetu, pričom pre odborníka je zjavné, že ide o klasické usporiadanie na vykonávanie magnetickej rezonancie. Objavený vynález je ďalej doplnený o riadiacu elektroniku na ovládanie magnetu a systému cievok, ktorú je možné nastaviť tak, že v biologickom tele umiestnenom medzi popísanými magnetmi dochádza k vytváraniu nukleárnej magnetickej rezonancie. K riadiacemu zariadeniu je veľmi výhodným spôsobom priradené zariadenie, prostredníctvom ktorého je možné zadávať parametre alebo intervaly v rámci určitej doby terapie, podľa ktorých vynájdené zariadenie proces nukleárnej magnetickej rezonancie, resp. proces absorpcie nukleárnej magnetickej rezonancie, opakuje.

Svetový líder na trhu v oblasti terapeutickej technológie nukleárnej magnetickej rezonancie
Už od svojho založenia spoločnosť MedTec Medizintechnik GmbH neustále vyvíja MBST terapeutický systém a využitie terapeutickej technológie nukleárnej magnetickej rezonancie ďalej, vďaka čomu sa firma stala lídrom na svetovom trhu.

Člen inovačnej elity nemeckých stredných podnikov
MedTec Medizintechnik GmbH patrí k najinovatívnejším podnikom medzi nemeckými strednými podnikmi. V roku 2016 bol podnik po roku 2014 už druhýkrát ocenený pečaťou TOP 100 Top inovátor medzi nemeckými strednými podnikmi.

Pozrite si míľniky z histórie našej firmy:

1996

1996 · Prvé výskumné a vývojové aktivity v rámci MBST terapie

Bol položený základný kameň pre jedinečný terapeutický systém.
Pacienti po opakovaných vyšetreniach magnetickou rezonanciou (MRI) zistili, že napr. ich bolesti v kolene celkom zmizli. Tento fenomén si začali všímať rôzni vedci. Nášho zakladateľa Axela Muntermanna tieto pozorovania pacientov zaujali a stali sa stimulom pre prvé výskumné a vývojové aktivity. Jeho vzdialeným cieľom bolo vyvíjanie nových terapeutických prístrojov, ktoré využívajú technológiu nukleárnej magnetickej rezonancie známu z MRI.

1997

1997 · Prvý prototyp pre MBST terapeutický systém

Štart dvojročnej skúšobnej fázy
Veľkou výzvou pri vývoji bolo, ako umiestniť MRI technológiu, ktorá zaberá celú miestnosť, do oveľa menšieho terapeutického prístroja. Po intenzívnej spolupráci s fyzikmi, inžiniermi a lekármi boli vyrobené prvé prototypy. Tieto boli v priebehu 2 rokov prakticky testované v ordináciách piatich vybraných ortopédov. V týchto skorých fázach vývoja boli k dispozícii iba 3 rôzne indikácie, resp. terapeutické oblasti. Testovacia fáza prebehla s veľmi dobrými terapeutickými úspechmi, čo pána Muntermanna podnietilo k ešte intenzívnejšej výskumnej a vývojárskej činnosti.

1998

13. október 1998 – Založenie spoločnosti MedTec Medizintechnik GmbH

Založenie podniku
Po významných terapeutických úspechoch v rámci testovacej fázy sa Axel Muntermann so svojim kreatívnym tímom vedcov rozhodol špecializovať na navrhovanie a konštruovanie komplexných terapeutických prístrojov nukleárnej magnetickej rezonancie. S týmto cieľom bola založená firma MedTec Medizintechnik GmbH.

1998

1998 · Celosvetovo prvá vedecká štúdia MBST

Začiatok vedeckej štúdie na Športovej vysokej škole v Kolíne
Vykonanie celosvetovo prvej neinvazívnej vedeckej štúdie k terapeutickej aplikovateľnosti nukleárnej magnetickej rezonancie (MBST) na chrupavkové štruktúry in vivo. Štúdiu realizoval Prof. Ingo Froböse, Športová vysoká škola v Kolíne. Názov štúdie: „Vyhodnotenie účinnosti trojdimenzionálne pulzujúcich elektromagnetických polí MBST na regeneráciu chrupavkových štruktúr. V rámci štúdie účinnosti na Športovej vysokej škole v Kolíne boli na vyhodnotenie regeneračných účinkov v ošetrovaných kolenách použité MRI snímky s kvantifikovanou chrupavkou, s cieľom vyhodnotenia zmien chrupavkových štruktúr a nárastu jej objemu. Výsledky preukázali výrazné prispôsobenie chrupavkových štruktúr z pohľadu hrúbky, objemu, ako aj plochy.

2002

2002 · Konštrukcia spektrometra nukleárnej magnetickej rezonancie

Výskum nových terapeutických oblastí
Konštrukcia spektrometra nukleárnej magnetickej rezonancie na zisťovanie terapeutických parametrov pre rôzne tkanivové štruktúry. Konštrukcia prebiehala v spolupráci s univerzitou Justus Liebig Universität-Gießen. V centre výskumu bolo meranie dôb relaxácie špecifických pre dané tkanivo. Tieto doby relaxácie sú potrebné na úspešnú terapiu rôznych ochorení v rôznych tkanivách.

2003

2003 · Prvé ošetrenie osteoporózy

Ďalšia špecializácia terapeutických oblastí
Naše interné výskumné oddelenie dokázalo neustále rozširovať jemné odstupňovanie aplikácií špecifických pre tkanivá. Nasledovala modifikácia magnetického rezonančného kruhu a s tým spojený začiatok terapie osteoporózy.

2003

2003 · Uvedenie na trh OSTEO·SYSTEM

Uvedenie celosvetovo prvého celotelového ležadla na terapiu osteoporózy.
Spoločnosti MedTec Medizintechnik GmbH sa podarila integrácia technológie nukleárnej magnetickej rezonancie do celotelového lôžka. Keďže osteoporóza ako metabolické ochorenie postihuje celé oporné ústrojenstvo, bolo nevyhnutné vytvoriť možnosť ošetrovať celé telo. S týmto cieľom boli do plochy na ležanie integrované aplikátory nukleárnej magnetickej rezonancie, takže pacient môže počas ošetrenia pohodlne ležať. V tejto súvislosti bola štúdia k osteoporóze úspešne dokončená v troch nemeckých lekárskych ambulanciách.

2003

2003 · Uvedenie terapeutického systému MBST PRO·MOBIL na trh

MBST terapia sa stáva mobilnou
Aby bolo možné ošetrenie pacientov v takmer každom prostredí, bol vyvinutý terapeutický systém MBST PRO·MOBIL. Vďaka rozsiahlej výskumnej a vývojárskej práci sa nám podarilo vyrobiť aplikátory MBST nukleárnej magnetickej rezonancie v tvare vankúšov. Prístroj MBST PRO·MOBIL je možné prepravovať v bežnom kufri s kolieskami a je možné ho používať aj v domácnosti.

2004

2004 · Vývoj terapeutických prístrojov MBST OPEN·SYSTEM

Ďalší vývoj MBST terapeutických prístrojov
Podarilo sa nám postaviť „otvorené“ terapeutické prístroje nukleárnej magnetickej rezonancie Prostredníctvom terapeutických prístrojov OPEN·SYSTEM sme opäť mali možnosť rozšíriť terapeutické spektrum. Vďaka otvorenej konštrukcii bolo následne možné úspešne ošetrovať MBST technológiou nukleárnej magnetickej rezonancie aj ramená pacientov a pacientov so silnejšou telesnou stavbou. Vďaka rozsiahlym výskumným aktivitám sa nám podarilo ďalej rozšíriť terapeutické oblasti, resp. indikácie.

2004

2004 · OSTEO·SYSTEM·DENTAL

Vyvinutie MBST terapeutického prístroja pre stomatologickú oblasť
Terapeutické prístroje MBST OSTEO·SYSTEM·DENTAL umožnili ošetrenie artrózy spánkovosánkových kĺbov a bolo ich možné použiť priamo u zubného lekára. MBST dentálna terapia môže slúžiť na stabilizáciu a zlepšenie hustoty spánkovosánkových kostí pred nasadením zubných implantátov a na regeneráciu zlomeniny alebo po operácii v oblasti spánkovosánkových kostí alebo kĺbov. Ďalšou oblasťou indikácií sú zmeny spánkovosánkovej kosti.

2005

2005 · MBST PRO·VET·STATION

Vstup do oblasti veterinárnej medicíny
Na základe poznatkov z humánnej medicíny bol vyvinutý a úspešne uvedený na trh MBST terapeutický systém pre veterinárnu oblasť.

2009

2009 · MBST Spinrepair pre kozmetickú oblasť

MBST na stimuláciu kožných buniek
Vďaka rozsiahlym výskumným a vývojovým aktivitám sa podarilo vyvinúť technológiu nukleárnej magnetickej rezonancie pre použitie v kozmetickej oblasti. MBST Spinrepair môže aktivovať regeneračné procesy v koži, stimulovať vznik nových kožných buniek a aktivovať syntézu kolagénu.

2010

2010 · MBST SPINREPAIR

Aplikačná stolička nukleárnej magnetickej rezonancie pre kozmetické salóny
Pre kozmetickú oblasť použitia nukleárnej magnetickej rezonancie bolo vyvinuté špeciálne MBST terapeutické kreslo, ktoré sa používa v kozmetických salónoch a Wellness centrách.

2011

2011 · MBST PRO·VET·MOBIL pre veterinárnu oblasť

MBST pre malé zvieratá
Ďalší vývoj MBST technológie nukleárnej magnetickej rezonancie Vývoj a dizajn MBST terapeutického systému pre malé zvieratá

2014

2014 · TOP 100 Top inovátor

MedTec Medizintechnik GmbH patri k nemeckej elite v oblasti inovácií 27. júna 2014 v Essene bola firma MedTec Medizintechnik vyznamenaná známym televíznym moderátorom a vedeckým novinárom Ranga Yogeshwarom pečaťou TOP 100. Konateľ spoločnosti a jeho tím presvedčili porotcov svojim inovačným manažmentom a úspechom svojich inovácií.

2015

2015 · Rozšírenie MBST terapeutického systému po celom svete

MBST technológiu nukleárnej magnetickej rezonancie používajú vo viac než 30 krajinách sveta
MBST terapeutický systém sa čoraz viac presadzuje po svete. Na MBST terapeutický systém sa spoliehajú už vo viac než 30 krajinách sveta. Vstup na medzinárodný trh je pre spoločnosť MedTec Medizintechnik GmbH ďalším impulzom pre ešte intenzívnejšiu výskumnú a vývojársku prácu. MBST systém franšízy sa mení na hnací motor technológie nukleárnej magnetickej rezonancie.

2016

2016 · TOP 100 Top inovátor

MedTec Medizintechnik GmbH patri opakovane k nemeckej elite v oblasti inovácií Spoločnosť MedTec Medizintechnik GmbH sa už v roku 2014 umiestnila medzi Top 10 v rámci projektu TOP 100 a bola ocenená titulom Top inovátor. V roku 2016 sa jej opäť podarilo preniknúť do Top 10 a obsadila druhé miesto v oblasti medicínskej techniky, ako aj celkovo štvrté miesto zo všetkých firiem. Spoločnosť MedTec Medizintechnik GmbH tak aj z medzinárodného pohľadu disponuje výnimočne profesionálnym manažmentom inovácií a vďaka tomuto úspešnému hodnoteniu určuje nové štandardy v oblasti.

Vývoj pokračuje ďalej...