• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

MBST terapeutické karty

ŠPECIFICKÉ TERAPEUTICKÉ KARTY A TERAPEUTICKÉ PRÍSTROJE SÚ PRE ÚSPECH TERAPIE NEVYHNUTNÉ

Pacient, ktorý využíva náročné MBST terapeutické postupy nukleárnej magnetickej rezonancie potrebuje pre svoju terapeutickú sériu MBST terapeutickú kartu špecifickú pre danú indikáciu a prístroj. Tento postup zabezpečuje, že pacient môže dosiahnuť maximálny možný úspech terapie vďaka ošetreniu, ktoré je presne prispôsobené pre jeho ochorenie, resp. pre ošetrované tkanivo.

MBST terapeutická karta obsahuje MBST sekvencie nukleárnej magnetickej rezonancie potrebné na ošetrenie špecifickej indikácie. Tieto sekvencie obsahujú riadiace parametre pre MBST technológiu nukleárnej magnetickej rezonancie. Počas jednej terapeutickej jednotky sa prechádza rôznymi fázami. K dispozícii sú stimulačné a regeneračné sekvencie, ako aj sekvencie na zmiernenie bolesti. MBST terapeutické karty je možné použiť iba v kombinácii s MBST riadiacim prístrojom. MBST terapeutickú kartu si vyžiada lekár pre daného pacienta priamo v spoločnosti MedTec, pričom karta obsahuje presné predpísané trvanie ošetrenia 7, 9 alebo 10 hodín.


Výhody MBST terapeutických kariet

Zohľadňujú sa najaktuálnejšie výsledky výskumu spoločnosti MedTec Medizintechnik GmbH a prenášajú sa priamo na príslušné MBST terapeutické karty. MBST pacienti tak vždy získavajú terapeutické karty, ktoré obsahujú aktuálne najefektívnejší terapeutický štandard. Po dokončení terapie lekár odošle už prázdnu MBST terapeutickú kartu späť firme MedTec.Priebeh MBST TERAPIE · Príklad

Indikácia / diagnóza M17.02 – Posttraumatická gonartróza, obojstranná

Na základe individuálnych ťažkostí bol pacient jeho lekárom informovaný o možnosti MBST terapie nukleárnou magnetickou rezonanciou. Po dôkladnom vyšetrení bola diagnostikovaná posttraumatická gonartróza obidvoch kolenných kĺbov v pokročilom štádiu. Po vylúčení kontraindikácií lekár odporúčal MBST terapiu.

Na vykonanie terapie lekár potrebuje terapeutickú kartu špecifickú pre danú indikáciu.

MBST terapeutická karta pre artrózu sa zasunie do MBST riadiaceho prístroja a MBST terapeutické sekvencie uložené na terapeutickej karte sa skopírujú do pamäte terapeutického prístroja. MBST odborný personál následne začne s terapeutickým sedením.

MBST terapeutický prístroj vytvorí terapeutické pole nukleárnej magnetickej rezonancie a následne rezonančné podmienky v ošetrovanom tkanive. Potom sa začne s prenosom energie do špecifických bunkových skupín. Počas terapeutického sedenia pacient leží alebo sedí (v závislosti od ošetrovanej oblasti a terapeutického prístroja) uvoľnene v terapeutickom prístroji a môže počúvať hudbu alebo čítať. Ošetrenie je nehlučné a bez vedľajších účinkov.

Čo sa deje počas 60-minútového MBST terapeutického sedenia s nukleárnou magnetickou rezonanciou...

V našom príklade má pacient na začiatku ošetrenia zápaly v kolenných kĺboch, ktoré sa prejavujú opuchmi a sčervenaním. Pacient je pohodlne umiestnený na MBST terapeutické ležadlo. Terapeutické údaje sa skopírujú z MBST terapeutickej karty do MBST riadiaceho prístroja a terapeutické sedenie sa začne. Každé MBST terapeutické sedenie trvá 60 minút a pozostáva z troch fáz:

1. Pain Management Phase · Redukcia bolesti a tíšenie zápalu

V tejto fáze prebieha zmierňovanie bolesti. Cieľom tejto fázy je spustenie procesov zmierňujúcich bolesť a utišujúcich zápaly. Pri pacientoch s gonartrózou sa napr. ovplyvňuje zápalové dráždenie synoviálnej blany kĺbu.

2. Cell Regeneration Phase 1 · Fáza bunkovej regenerácie 1

V rámci tejto a nasledujúcej fázy prebieha prenos energie do chrupavkového tkaniva za účelom ovplyvnenia bunkového metabolizmu. Bunkový metabolizmus môže okrem iného spustiť obnovu buniek v tele. Chrupavkové bunky sa pritom terapeutickou technológiou nukleárnej magnetickej rezonancie stimulujú tak, že je možné optimálne podporovať regeneračný potenciál bunky.

3. Cell Regeneration Phase 2 · Fáza bunkovej regenerácie 2

V rámci tejto fázy dochádza k variáciám frekvencií, čo má za cieľ stimulovať čo najväčší počet špecifických vodíkových protónov, tzn. aby bol čo najväčší počet chrupavkových buniek stimulovaný vykonávať regeneračné procesy.

PREČO EXISTUJÚ RÔZNE MBST TERAPEUTICKÉ KARTY?

Často dostávame otázku, prečo nie je možné na terapeutickom prístroji pre artrózu a prostredníctvom terapeutickej karty pre artrózu vykonávať napr. ošetrenie osteoporózy a naopak.

Dôvod je jednoduchý: Ak ste si prečítali časť Podrobný popis princípu pôsobenia MBST, potom už viete, že napr. chrupavkové a kostné tkanivo vykazujú odlišné doby relaxácie, tzn. že sa ich špecifické tkanivové parametre odlišujú. Maximálny úspech terapie je preto možné dosiahnuť iba prostredníctvom terapeutickej karty špecifickej pre dané tkanivo. Ak by sa teda vykonávalo kostné ošetrenie osteoporózy pomocou terapeutickej karty pre artrózu, došlo by k nasledujúcej situácii:

keďže kostné a chrupavkové tkanivo majú odlišné tkanivové parametre, nedošlo by k optimálnej aktivácii terapeutických impulzov. Z technického hľadiska kostné tkanivo nedostáva optimálny prívod energie.

PREČO EXISTUJÚ RÔZNE MBST TERAPEUTICKÉ PRÍSTROJE?

Ľudia majú rôznu stavbu tela a odlišujú sa okrem iného výškou a hmotnosťou. Pokiaľ sa napr. pri uvedenej gonartróze majú ošetrovať obidve kolená súčasne, je pre túto terapiu potrebné použiť vhodný MBST terapeutický prístroj, napr. OPEN·SYSTEM·700 alebo ARTHRO·SPIN·FLEX. Avšak terapeutické prístroje sa odlišujú aj objemom magnetického rezonančného poľa a riadiacimi prvkami.

(1) Zdroj · Robert Koch-Institut (Vyd.) (2012) Údaje a fakty: Výsledky štúdie »Zdravie v Nemecku aktuálne 2010«. Príspevky zdravotného spravodajstva Spolku. RKI, Berlín.