• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

MBST kontraindikácie

KONTRAINDIKÁCIE · VYLUČUJÚCE OKOLNOSTI

Kontraindikácie sú faktory, ako napr. vek, určité predchádzajúce ochorenia, zranenia, ale aj stavy, ako napr. tehotenstvo, ktoré hovoria proti použitiu určitých diagnostických alebo terapeutických opatrení. Tento pojem pochádza z latinčiny: contra – proti a indicare – ukazovať

Synonym: vylučujúca okolnosť
Anglicky: contraindication

V PRÍPADE NASLEDUJÚCICH ZAČIATOČNÝCH PREDPOKLADOV SA POUŽITIE MBST TERAPIE NEODPORÚČA:

Všetky aktívne implantáty v oblasti ošetrenia alebo jej bezprostrednej blízkosti, ako: kardiostimulátory, defibrilátory (ICD systémy), inzulínové pumpy a pumpy na lieky proti bolesti atď.

Oblasti ošetrenia v ktorých sú aktívne bakteriálne zápaly

Oblasti ošetrenia v ktorých sa nachádzajú alebo nachádzali nádory, teda aj po odstránení

Leukémia a lymfómy v anamnéze

Reumatické ochorenia vo fáze vzplanutia

Ochorenie HIV

Tehotenstvo


KONZULTÁCIA S LEKÁROM SA ODPORÚČA PRI:

pacientoch s vysokým krvným tlakom alebo vážnym srdcovým ochorením