• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

OSTEO·SYSTEM

OSTEO·SYSTEM · ODM

MBST TERAPEUTICKÉ MIESTO NUKLEÁRNEJ MAGNETICKEJ REZONANCIE: OSTEOPORÓZA

OSTEO·SYSTEM je MBST terapeutické ležadlo, ktoré umožňuje pacientom s osteoporózou terapiu celého tela. Slúži na liečbu osteoporózy, metabolických porúch kostí a/alebo zlomenín kostí.

Vďaka vývoju špeciálnych prvkov technológie nukleárnej magnetickej rezonancie sa nám podarilo rozšíriť terapeutickú oblasť nukleárnej magnetickej rezonancie na celé telo. Aplikátory nukleárnej magnetickej rezonancie sa nachádzajú v ploche na ležanie a definujú terapeutickú oblasť. Vďaka tomu je možné efektívne ošetrovať osoby takmer každého veku a telesnej stavby.

Počas hodinového ošetrenia sa pacient môže pohodlne uvoľniť na terapeutickom ležadle. V priebehu terapeutickej jednotky sa pacient môže voľne pohybovať v terapeutickej oblasti, počúvať hudbu alebo čítať. Mnohí pacienti popisujú pocit príjemného tepla alebo mravenčenia. Narozdiel od liečby artrózy sa terapia osteoporózy vykonáva výlučne po dobu desiatich hodín, pokiaľ možno v rámci po sebe nasledujúcich dní.

Za predpokladu predchádzajúcej a podrobnej lekárskej prehliadky a individuálneho poradenstva je možné MBST terapiu prostredníctvom prístroja OSTEO·SYSTEM absolvovať v nižšie uvedených oblastiach. Moderný terapeutický prístroj zodpovedá všetkým aktuálnym EU normám pre medicínske prístroje a je možné ho použiť pri všetkých vekových kategóriách.

Vysokú kvalitu našich terapeutických systémov OSTEO·SYSTEM zabezpečujeme aj prostredníctvom bezpečnostno-technických kontrol podľa § 6 nemeckého nariadenia pre prevádzkovanie medicínskych výrobkov. Všetky terapeutické ležadlá boli podrobené bezpečnostnej technickej kontrole (STK). Medicínsky produkt zariadenia 1 podľa nemeckého nariadenia pre prevádzkovanie medicínskych výrobkov.

Terapeutické oblasti:

Celé telo

Trvanie terapie:

10 terapeutických jednotiek po 60 minút

Cena / terapeutická hodina:

od 88 eur

Výhody prístroja MBST OSTEO·SYSTEM pri liečbe osteoporózy

Vďaka ošetreniu MBST terapiou nukleárnou magnetickou rezonanciou sa môže hustota kostí opäť zvýšiť tým, že vytvárané magnetické rezonančné polia pôsobia v hĺbke kostí, čo môže spôsobiť aktiváciu bunkového metabolizmu v kostnom tkanive. Výsledkom môže byť rozmnoženie buniek tvoriacich kosti a v dovtedy poréznych kostiach sa môže tvoriť nové tkanivo. Terapia je neinvazívna, bezbolestná a bez vedľajších účinkov.

Upozornenie pre používateľov

MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou je inovatívna terapeutická metóda. Každé použitie alebo odporúčanie terapie sa vykonáva výlučne po diagnostikovaní odborným lekárom. V rámci konzultačného rozhovoru s vašim odborným lekárom vám budú zodpovedané všetky otázky k účinnosti terapie a terapeutickým oblastiam. V tejto súvislosti chceme upozorniť na to, že nemôžeme zaručiť, že odporúčaná terapia bude účinná pri každom ošetrovanom pacientovi. MBST terapia v súčasnosti nie je súčasťou katalógu služieb zákonom ustanovených zdravotných poisťovní. Súkromné zdravotné poisťovne, doplnkové poisťovne a profesné združenia, po vykonaní odborných posudkov a po odsúhlasení zo strany ich lekárskej služby, v mnohých prípadoch hradia náklady na ošetrenie úplne alebo čiastočne. Zástupcovia vzdelávacej medicíny vnímajú túto terapiu z pohľadu jej účinnosti ako „nedostatočne vedecky zabezpečenú.“