• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

MedTec Medizintechnik GmbH

INOVATÍVNA MEDICÍNSKA TECHNIKA · MADE IN GERMANY

Kombinujeme vedecky fundované poznatky a technologickú kompetenciu s rozsiahlymi medicínskymi inovačnými aktivitami, aby sme pomohli v boji proti jednému z najväčších zdravotných problémov súčasnej spoločnosti.

Cieľom tohto podniku sídliaceho v meste Wetzlar je dlhodobo udržateľné zlepšovanie zdravotného stavu ľudí. V zmysle tejto vízie vyvíjame a exportujeme už viac než 20 rokov najmodernejšiu medicínsku techniku v špičkovej kvalite pre oblasť humánnej a veterinárnej medicíny, ako aj estetickej chirurgie.

MEDICÍNSKO-TECHNICKÉ KOMPETENCIE A INŽINIERSKE UMENIE

Každý deň sa naši zamestnanci s odhodlaním stretávajú s komplexnými výzvami v medicínskej technike a pri vývoji MBST technológie nukleárnej magnetickej rezonancie úzko spolupracujú s univerzitnými výskumnými zariadeniami, odbornými ordináciami a primármi Naše medicínske inžinierske umenie v sebe spája terapeutickú účinnosť s optimálnou funkčnosťou, ergonómiou a dizajnom. Výsledkom je terapeutický systém, ktorému sa dostalo globálneho uznania a akceptácie v rámci medicínskeho odborného sveta.

Vyvinuté v Nemecku, používané po celom svete

Terapeutickej technológii nukleárnej magnetickej rezonancie dôverujú všeobecní lekári, odborní lekári, zdravotnícke centrá a kliniky – nielen v Nemecku a Európe, ale po celom svete. To zo spoločnosti MedTec Medizintechnik GmbH robí svetového lídra na trhu v oblasti terapeuticky využívanej technológie nukleárnej magnetickej rezonancie.

TOP 100 · Top inovátor

Naša vysoká inovačná aktivita sa tiež prejavuje aj na viac než 150 patentoch. Našim vývojom určujeme nové trendy v inováciách a najmodernejšej technike. Spoločnosť MedTec Medizintechnik GmbH patrila v roku 2016 už druhýkrát ako Top inovátor do TOP 100 najinovatívnejších nemeckých stredných podnikov. Toto opakované ocenenie znamená uznanie pre našich zamestnancov, nekompromisnú kvalitu a vynikajúce produkty nukleárnej magnetickej rezonancie.

MBST ako celosvetový terapeutický štandard

Už dve desaťročia je meno MedTec synonymom technického pokroku, inovácií a kvality. Rovnako aj v budúcnosti podnikneme všetko pre to, aby sme sa týmto nárokom vyrovnali. S vášňou nasledujeme cieľ etablovať nukleárnu magnetickú rezonanciu po celom svete ako jednu z konzervatívnych štandardných terapií na kauzálnu liečbu degeneratívnych ochorení a poranení pohybového a oporného ústrojenstva, ako aj pri poruchách kostného metabolizmu.

Od roku 1998 sa MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou úspešne používa v lekárskych ordináciách, zdravotníckych centrách, nemocniciach a na klinikách. V tomto období bolo len v Nemecku ošetrených viac než 270 000 pacientov.

Vedecké údaje potvrdzujú účinok

Účinok a znášanlivosť MBST technológie nukleárnej magnetickej rezonancie potvrdzujú pri mnohých ochoreniach a ťažkostiach myoskeletálneho systému údaje s vysokou výpovednou hodnotou z početných štúdií a odborných publikácií.

Celosvetovo uznávané pečate kvality a certifikáty

Aby boli zabezpečené maximálne kvalitatívne štandardy, vyvíja a vyrába sa naša patentovaná technológia nukleárnej magnetickej rezonancie výlučne v našej továrni v Nemecku. Certifikát podľa DIN EN ISO 13485 udelený akreditovanou certifikačnou inštitúciou TÜV-SÜD je integrálnou súčasťou manažmentu kvality spoločnosti MedTec. MBST terapeutické prístroje samozrejme zodpovedajú aj aktuálnej smernici 93/42/EHS Európskej únie.

MBST VÍZIA

Zachovanie alebo obnova zdravia patria k našim najdôležitejším potrebám. MBST technológia nukleárnej magnetickej rezonancie má spustiť telu vlastné liečebné procesy a podporovať regeneračný potenciál, ktorý má v sebe každý z nás. Pre našich pacientov to znamená, že tak môžu napr. urýchliť uzdravovacie a regeneračné procesy po operáciách.

Sprievodné výskumné projekty sa zameriavajú na in vivo alebo klinické štúdie. V rámci výskumných prác sa vytvárajú nové základy pre nové oblasti použitia.

Žiadne operácie, infúzie, striekačky, liečivá alebo lieky proti bolesti a s tým spojené riziká, zaťaženia a vedľajšie účinky!

MBST Philosophie · Unser Ziel ... exzellente Medizintechnik

Spájame tradičné hodnoty ako spoľahlivosť, zodpovednosť, vytrvalosť a usilovnosť so snahou o pokrok, rozpoznanie potenciálov a vývoj revolučných medicínskych technológií

Našim cieľom je vývoj vynikajúcej medicínskej techniky pre pacientov a používateľov. Okrem toho staviame na kvalifikovanom personále s dlhoročnými skúsenosťami. Rovnako dôležité je pre nás vzdelávanie nových odborníkov. Konštrukcia a výroba podľa prísnych štandardov s certifikátom TÜV zabezpečujú reprodukovateľnú kvalitu.

Našim cieľom je aj naďalej optimalizovať naše MBST produkty a MBST služby v najlepšom záujme našich zákazníkov a pacientov a zvyšovať ich terapeutickú účinnosť. S týmto cieľom neustále vyvíjame našu MBST technológiu. Nové MBST terapeutické prístroje pripravujeme na uvedenie na trh a naše terapeutické spektrum dopĺňame o ďalšie indikácie.

Vlastný výskum a vývoj

Naše výskumné oddelenie spoločnosti MedTec prostredníctvom magnetickej rezonančnej spektroskopie získava údaje o nukleárnej rezonancii protónov, ktorá je špecifická pre príslušné tkanivá. Tieto údaje tvoria základ pre vývoj nových MBST terapeutických sekvencií pre špecifické indikácie. Už existujúce MBST sekvencie sa neustále optimalizujú podľa nových vedeckých poznatkov a na základe skúseností lekárov. Naša práca nás teší a náš MedTec tím chce svojou motiváciou a veľkým pocitom zodpovednosti prispieť všeobecne hodnotným prínosom ku zdraviu všetkých ľudí.