• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

Výťah z indikácií

INDIKÁCIA · LATINSKY „STANOVENIE LIEČBY“

Indikácia je súhrn dôvodov, ktoré pre určité ochorenie predurčujú určité liečebné opatrenie ako vhodné, tzn. je to dôvod pre začatie určitého liečebného opatrenia vyplývajúci z lekárskej diagnózy.

Po vykonaní diagnostiky v prípade ochorenia je potrebné rozhodnúť o tom, použitie ktorej metódy liečby je optimálne v určitom prípade.

Prvoradým cieľom terapie by mala byť liečba príčiny ochorenia (kauzálny prístup), čo sa nazýva kauzálna terapia. V prípade, že základné ochorenie nie je možné liečiť priamo, je možné liečiť iba jednotlivé symptómy, čo sa nazýva symptomatická terapia.


MBST · VÝŤAH ZO ZOZNAMU MOŽNÝCH INDIKÁCIÍ

V prípade MBST terapie ide o kauzálny prístup, tzn. že sa zameriava na samotnú príčinu ochorenia.

MBST terapia bola doteraz použitá pri množstve ochorení pohybového a oporného ústrojenstva s veľmi dobrými výsledkami. Tento výťah z indikácií má za cieľ ukázať, ktoré ochorenia, následky ochorení alebo poranenia už boli úspešne liečené. Obsah slúži výlučne na informačné účely. V žiadnom prípade nemá nahradiť lekárske poradenstvo, diagnostiku alebo ošetrenie a nikdy sa nesmie použiť na zmenu alebo ukončenie liečby ochorení. V prípade zdravotných otázok alebo ťažkostí sa vždy poraďte s lekárom, ktorému dôverujete. Výroky o účinnosti a znášanlivosti MBST terapie sa zakladajú na skúsenostiach ošetrujúcich lekárov a ich pacientov pri používaní terapie.

MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou má primárne kauzálny prístup. Existujú však aj indikácie, ktoré nie je možné kauzálne ošetrovať prostredníctvom MBST terapie. V takýchto prípadoch však môžeme liečiť následky týchto ochorení (bolesti, obmedzená pohyblivosť, zníženie množstva liekov proti bolesti atď.) väčšinou s veľmi dobrými výsledkami. Pre lepšiu prehľadnosť sme prehľad indikácií rozdelili do kategórií:

Artróza · Opotrebovanie kĺbov · Degenerácia chrupavky · Následky artrózy a degenerácie chrupavky

Artróza, polyartróza, Bouchardova artróza, gonartróza, Hallux rigidus, Hallux valgus (pooperačný), Herbedenova artróza, ISG artróza, koxartróza, Morbus Sudeck, následky nekrózy (osteochondropatia), omartróza, osteochondrosis dissecans, pseudartróza, rizartróza, spondylóza...

Indikácie v oblasti osteoporózy · Rednutie kostí · Metabolické ochorenie kostí · Následky ochorenia kostí

osteopénia, osteoporóza, osteoporóza vyvolaná liekmi, idiopatická osteoporóza, osteoporóza inaktivity, postmenopauzálna osteoporóza, osteonekróza, morbus Köhler, spondylopatie, osteochondrosis dissecans, pomliaždenie kosti, zlomenina kosti, uvoľnenie endoprotézy, idiopatická bedrová nekróza...

Medzistavcové platničky

Bolesti chrbta, bolesti krížov, lumbago, protrúzia medzistavcovej platničky, prolaps medzistavcovej platničky, spondylóza, spondylolýza, spondylolistéza, morbus Ahlbäck, osteochondróza, cervikocefálny syndróm, ischialgia, pomliaždenie chrbtice, následky zlomeniny, chrbtica, HWS artróza, BWS artróza, LWS artróza, degeneratívne zmeny...

Svaly · Väzy · Šľachy · Športové zranenia

Čiastkové pretrhnutie svalu, čiastkové pretrhnutie väzov, čiastkové pretrhnutie šľachy, pooperačné pretrhnutie svalových vlákien, pretrhnutie väzov, Haglundova exotóza

CHONDROPATIA PATHELLAE

Na tomto odseku sa práve pracuje.

MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou · Vedecký poradný zbor

Vedecký poradný zbor spoločnosti MedTec Medizintechnik GmbH je zložený z vedcov a lekárov z rôznych disciplín a odborných oblastí medicíny. Jeho úlohou je poskytovať spoločnosti MedTec poradenstvo v medicínsko-vedeckých otázkach, ktoré sa vyskytujú predovšetkým pri príprave a vykonávaní MBST terapie. Koordináciu vedeckého poradného zboru zabezpečuje predsedníctvo vedeckého poradného zboru.