• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

MBST pri artróze

NÁVRAT PACIENTOV S ARTRÓZOU SPÄŤ DO AKTÍVNEHO ŽIVOTA!

Ak vy alebo váš rodinný príslušník už trpíte na následky artrózy v pokročilom štádiu, potom viete, že toto ochorenie môže viesť k výraznému obmedzeniu kvality života. Mnohí pacienti už navštívili rôznych lekárov, skúsili rôzne metódy a napriek tomu artróza aj naďalej čoraz viac obmedzuje ich zvyčajný život.

Prvým symptómom pravdepodobne boli mierne bolesti v postihnutom kĺbe. Postupom času však stupňujúce sa bolesti zmenili aj každodenné úkony na záťaž. Pacient užíva čoraz viac liekov proti bolesti, aby mohol vôbec vykonávať každodenné aktivity. Keďže medikamentózna liečba artrózy má však množstvo vedľajších účinkov, hľadá čoraz väčšie množstvo pacientov terapiu bez vedľajších účinkov.

heart

Pri artróze je výrazne narušená fyziologická rovnováha medzi procesmi odumierania a rastu chrupavky, čo má za následok degeneráciu tkaniva chrupavky a neskôr tiež iných štruktúr kĺbu. Každodenný život pacientov trpiacich artrózou sprevádzajú chronické bolesti, ako aj zhoršovanie funkčnosti kĺbov s rastúcou tuhosťou kĺbov, čo výrazne obmedzuje ich aktivity.

MBST terapia pri artróze

MBST terapia sa vydáva inou cestou a orientuje sa na odbúravanie chrupavky a tým aj na príčinu artrózy. Cieľom je zachovanie prirodzeného kĺbu. Ako to funguje?

MBST TERAPIA PRI ARTRÓZE

MRI – základná technológia

Zobrazovacia magnetická rezonancia (MRI) v sebe kombinuje silné magnetické polia a rádiové vlny (VF impulzy), s cieľom stimulovať protóny v organickom tkanive. Tkanivá sa okrem iného líšia v hustote protónov. Impulzy odovzdávajú protónom energiu, následkom čoho sa merateľne menia ich biofyzikálne parametre. Z takto získaných údajov počítač vypočíta obrázky na diagnostické účely.

Cieľ MRI – obrázky s vysokým kontrastom

Aby sa získali obrázky s čo najväčším kontrastom, MRI využíva rozdielne parametre tkanív. Cieľ MBST terapie – regenerácia. MBST terapia nevyužíva parametre tkanív na zobrazovanie, ale s cieľom stimulovať bunky na molekulárnej úrovni prostredníctvom cieleného prenosu energie4.

MBST TERAPEUTICKÝ PRÍSTUP PRI ARTRÓZE

Látková výmena (metabolizmus) je základom pre všetky životne dôležité procesy v tele a vyžaduje si veľa energie. Energie, ktorá je potrebná aj v chrupavke na tvorbu, ochranu a opravy chrupavkového tkaniva. V prípade, že chrupavkovým bunkám chýba energia, nedokážu telu vlastné opravné mechanizmy fungovať a dochádza k degenerácii chrupavky.

Ako dochádza k degenerácii chrupavky?

V rôznych oblastiach hyalínnej chrupavky sa nachádzajú chondrocyty s rôznou veľkosťou, tvarom a metabolickou aktivitou. Každý chondrocyt je zodpovedný za udržiavanie mimobunkovej matrice a metabolizmu vo svojom bezprostrednom okolí2.

Poškodenia kĺbovej chrupavky ovplyvňujú opravy chrupavky nedostatočným metabolizmom matrice, takže bunky chrupavky musia zvýšiť svoj metabolizmus, aby zachovali metabolizmus mimobunkovej matrice funkčným. V rámci degeneratívneho artrotického procesu však chondrocyty viac nedokážu vyrovnávať odbúravanie chrupavky, čo môže mať za následok neopraviteľnú a úplnú stratu chrupavkovej vrstvy2.

Tu sa dostáva ku slovu terapeuticky využívaná technológia nukleárnej magnetickej rezonancie. MBST terapeutický systém nukleárnou magnetickou rezonanciou bol vyvinutý, aby umožnil cielený prenos energie do chrupavkového tkaniva. Cieľom je zvýšenie metabolizmu a tým aj opätovné spustenie telu vlastných opravných, resp. regeneračných procesov. Tým MBST terapia pôsobí priamo na jednu z príčin artrózy.

MBST terapia môže spustiť výrazné regeneračné procesy chrupavkových štruktúr!

Vedecké údaje potvrdzujú výraznú aktiváciu metabolizmu a regeneráciu chrupavky následkom MBST terapie. V priebehu 10 rokov boli získavané údaje od viac než 4 500 pacientov trpiacich artrózou a to rok po absolvovaní MBST terapie nukleárnou magnetickou rezonanciou. Skúmané boli indikácie gonartróza, koxartróza, spondylózna artróza a artróza horného priehlavkového kĺbu. Údaje potvrdzujú mnohé in vitro a in vivo výskumy a ukazujú, že terapeutickú nukleárnu magnetickú rezonanciu je možné veľmi úspešne používať pri artrózach.

MBST terapiu vykonávajú výlučne lekári s certifikátom MBST.

V rámci terapie artrózy prichádza do úvahy päť, sedem alebo deväť terapeutických jednotiek, v závislosti od štádia ochorenia. Prostredníctvom MBST technológie nukleárnej magnetickej rezonancie je možné v zásade liečiť iba artrózu v I až III štádiu. Či je vo vašom prípade možné ošetrenie artrózy prostredníctvom MBST terapie, môže určiť výlučne váš lekár. Rovnako vám môže vysvetliť, či a akým spôsobom je vo vašom prípade možné kombinovať MBST terapiu s inými terapeutickými prístupmi. Za predpokladu individuálneho a podrobného lekárskeho vyšetrenia a poradenstva, je možné MBST terapiu použiť v nasledujúcich oblastiach:

bedrové a kolenné kĺby, kĺby rúk a prstov, ramenné a lakťové kĺby, chodidlové a priehlavkové kĺby, chrbticové kĺby celej chrbtice

VŠETKY INFORMÁCIE K MBST TERAPII PRI ARTRÓZE:

PRIEBEH MBST TERAPIE

Na MBST ošetrenie artrózy budete u spoločnosti MedTec Medizintechnik GmbH objednaní až po zodpovedajúcej diagnóze od vášho lekára. Terapeutické údaje pre artrózu budú skopírované na MBST terapeutickú kartu a odoslané do vášho MBST terapeutického centra. Tam budú údaje z vašej terapeutickej karty odoslané priamo do MBST terapeutického prístroja, čo zabezpečí ošetrenie optimálne prispôsobené pre vás. Na začiatku terapeutickej jednotky vytvori MBST terapeutický prístroj podmienky nukleárnej magnetickej rezonancie v tkanive a následne začne s cieleným prenosom energie. Počas ošetrenia nie ste vystavení žiadnemu škodlivému žiareniu, ako napr. röntgenové žiarenie. Jedna terapeutická jednotka trvá 60 minút. Počas toho môžete uvoľnene počúvať hudbu, čítať alebo dokonca spať. Séria MBST ošetrení obsahuje podľa závažnosti artrózy sedem alebo deväť terapeutických jednotiek.

Časté otázky k MBST terapii

Aké vedľajšie účinky má MBST terapia?
MBST sa používa po celom svete od roku 1998. Do dnešného dňa neboli zistené žiadne vedľajšie účinky.

Musím užívať nejaké lieky?
Striekačky, infúzie, liečivá alebo lieky proti bolesti nie sú súčasťou MBST terapie nukleárnou magnetickou rezonanciou. O tom, či sú tieto vo vašom prípade potrebné alebo zmysluplné, rozhodne váš ošetrujúci lekár.

Budem sa hneď po ošetrení cítiť lepšie?
MBST nedokáže opraviť poškodenia vznikajúce dlhé obdobia za noc. Mnohí pacienti však podávajú správy o rýchlych zlepšeniach pohyblivosti, ako aj zmiernení bolesti až po úplné odstránenie bolesti.

Ako dlho vydrží účinok terapie?
Údaje od pacientov* dokazujú, že výrazné zmiernenie bolesti je preukázateľné dokonca po niekoľkých rokoch od ošetrenia.

Môže sa MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou opakovať?
MBST terapiu je možné opakovať ľubovoľne často.

Hradí zdravotná poisťovňa náklady na MBST terapiu?
V súčasnosti je MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou individuálnou zdravotnou službou pre samoplatcov. Súkromné zdravotné poisťovne čoraz častejšie rozhodujú v jednotlivých prípadoch o čiastočnom alebo celkovom hradení nákladov na terapiu. Poraďte sa s vašim ošetrujúcim lekárom o najlepšom postupe pre získanie úhrady nákladov.

Existujú štúdie o účinnosti MBST terapie?
Účinok a znášanlivosť MBST terapie nukleárnou magnetickou rezonanciou potvrdzujú pre mnohé ochorenia a ťažkosti myoskeletálneho systému údaje s vysokou výpovednou hodnotou z početných štúdií a odborných publikácií. Tieto si môžete vyžiadať u vášho lekára alebo priamo u spoločnosti MedTec Medizintechnik GmbH.

(1) Zdroj · Robert Koch-Institut (Vyd.) (2012) Údaje a fakty: Výsledky štúdie »Zdravie v Nemecku aktuálne 2010«. Príspevky zdravotného spravodajstva Spolku. RKI, Berlín.

Kontraindikácie

Po dôkladnom zvážení pomeru úžitok – riziko zo strany vášho ošetrujúceho lekára MBST terapiu neodporúčame vykonávať pri nasledujúcich predpokladoch:
Ak sa v terapeutickej oblasti nachádzajú aktívne implantáty, ako napr. kardiostimulátory, defibrilátory (ICD systémy), inzulínové pumpy a pumpy na lieky proti bolesti alebo nádory. Rovnako terapiu neodporúčame pri HIV ochorení, leukémii alebo tehotenstve.

Absolvovanie MBST terapie neovplyvňuje schopnosť riadiť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Kontraindikácie s inými terapeutickými opatreniami v súčasnosti nie sú známe.

Upozornenie pre používateľov

Obsah slúži výlučne na informačné účely. V žiadnom prípade nemá nahradiť lekárske poradenstvo, diagnostiku alebo ošetrenie a nikdy sa nesmie použiť na zmenu alebo ukončenie liečby ochorení. V prípade zdravotných otázok alebo ťažkostí sa vždy poraďte s lekárom, ktorému dôverujete. Výroky o účinnosti a znášanlivosti MBST terapie sa zakladajú na skúsenostiach ošetrujúcich lekárov a ich pacientov pri používaní terapie. Zástupcovia vzdelávacej medicíny vnímajú MBST terapiu ako nedostatočne vedecky zabezpečenú. Keďže každý človek je iný, prirodzene nie je v medicíne možné zaručiť úspech určitej metódy.

Vylúčenie záruky
Obsah tejto publikácie bol vypracovaný s maximálnou starostlivosťou. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu nemôžeme prevziať žiadnu záruku. Citáty a výroky zo štúdií a publikácií boli s maximálnou dôkladnosťou zreprodukované a preložené a zdroje sú uvedené. Nepreberáme žiadnu záruku za prípadné chyby alebo nedorozumenia. Neručíme za škody žiadneho druhu, ktoré vznikli následkom použitia alebo nepoužitia obsiahnutých informácií.

*Zdroje [5] B. Steinecker-Frohnwieser et al., Journal of Orthopedics and Rheumatology, 9/2014 · [6] W. Kullich et al., SCHMERZnachrichten, 4a, 2013 · [8] W. van Laack et al., Orthopädische Praxis, 47, 11/2011, S. 536–543 · [2] Martinek et al., Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 54/6, 2003 · [4] Prof. Dr. med. C. Melzer et al., Fachkrankenhaus für Orthopädie, 2003 / [9] I. Froböse et al., Orthopädische Praxis, 36, 8/2000, S. 510–515 · [1] Buckwalter et al., Articular cartilage, Instr Course Lect 47, 1998, 487-504 / Mankin HJ, N Engl J Med 291, 1974, 1285-1292 · [3] RKI a DESTATIS, Najčastejšie operácie v Nemecku 2015 · [7] TÜV SÜD AG, 2017

Autorské právo
Bez písomného súhlasu nie je dovolené rozmnožovanie ani iné použitie týchto obsahov v žiadnej podobe. Všetky obrázky, značky a logá použité alebo zobrazené v publikácii sú vlastníctvom príslušných majiteľov práv. Autorské práva na obrázky MedTec Medizintechnik GmbH a Fotolia.com · © Monkey Business, Syda Productions, YakobchukOlena, www