• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A OCHRANA ÚDAJOV

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Naše internetové aktivity preto prevádzkujeme v súlade so zákonom o ochrane údajov a zákonom o zabezpečení údajov. Nižšie nájdete informácie o tom, aké informácie prípadne zaznamenávame a ako s nimi zaobchádzame.

Osobné údaje

V rámci registrácie, žiadosti o kontakt a pod., nám môžete dobrovoľne poskytnúť vaše osobné údaje. Vo všeobecnosti vaše osobné údaje využívame na zodpovedanie vašej žiadosti o informácie, spracovanie vašej objednávky alebo poskytnutie špeciálnych informácií alebo ponúk. Údaje, ktoré viac nie sú potrebné, sú bezodkladne vymazané, pokiaľ nie sú zákonom ustanovené určité doby uchovávania. V prípade záujmu nám vaše osobné údaje môžete poskytnúť prostredníctvom aplikácií integrovaných do našej platformy (napr. kontaktné formuláre alebo služby, pri ktorých sa vyžaduje vytvorenie používateľského účtu). Pre používanie týchto aplikácií môžu platiť pravidlá odlišné od tohto Vyhlásenia o ochrane údajov. Na túto skutočnosť vás výslovne upozorníme doplnkovými klauzulami o ochrane údajov.

Všeobecné informácie

Pri návšteve našej internetovej stránky alebo prevzatí súboru sa na našom internetovom serveri uloží protokolový súbor s informáciou o tomto procese. Konkrétne môžu byť uchovávané nasledujúce údaje:

IP adresy uchovávame po dobu maximálne sedem dní. Uchovávanie sa vykonáva z dôvodu bezpečnosti údajov, aby bola zabezpečená stabilita a prevádzková bezpečnosť nášho systému. Vyhradzujeme si právo na štatistické vyhodnocovanie anonymizovaných dátových blokov.

Používanie informácií súborov „Cookies“, ktoré sa automaticky ukladajú do vášho počítača

Pri návšteve jednej z našich internetových stránok sa môžu do vášho počítača uložiť naše anonymné označenia a informácie v podobe súborov „Cookies“, ktoré následne automaticky rozpoznáme pri nasledujúcej návšteve internetovej stránky. To nám umožňuje zvyšovať kvalitu našich služieb a celej internetovej stránky, napr. prispôsobením internetovej stránky vašim záujmom alebo uložením vášho používateľského mena, aby ste ho nemuseli vždy zadávať nanovo. Ak si neželáte, aby sme vás identifikovali prostredníctvom súborov „Cookies“, nastavte váš internetový prehliadač tak, aby vymazal súbory „Cookies“ z vášho pevného disku, blokoval všetky súbory „Cookies“ alebo vás pred uložením súborov „Cookies“ upozornil. Prijatím týchto podmienok na ochranu údajov vyjadrujete súhlas s uložením anonymných označení a informácií v podobe súborov „Cookies“ do vášho počítača a ich spracovaním predpísaným spôsobom na vopred uvedený účel.

Analýza a reklama

Na zlepšovanie našej ponuky a získavanie informácií o vašom používateľskom správaní, používanom internetovom prehliadači a nastaveniach internetového prehliadača, používame rôzne internetové analytické služby. Ide o tieto služby:

Google Analytics

Táto internetová stránka využíva Google Analytics, analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. súbory „Cookies“ – textové súbory, ktoré sa uložia do vášho počítača a ktoré umožňujú analýzu vášho používania internetovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto internetovej stránky vytvorené súborom „Cookie“ sa spravidla odosielajú na server spoločnosti Google do USA, kde sa uchovávajú. V prípade aktivácie IP anonymizácie na tejto internetovej stránke však Google IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore vopred skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA odošle celá IP adresa, ktorá sa následne skráti tam. Na žiadosť prevádzkovateľa tejto internetovej stránky spoločnosť Google tieto informácie použije na vyhodnotenie vášho používania internetovej stránky, vytváranie správ o aktivite internetovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb voči prevádzkovateľovi internetovej stránky spojených s používaním internetovej stránky a internetu. IP adresa poskytnutá vaším internetovým prehliadačom v rámci Google Analytics nebude spojená s inými údajmi od Google. Ukladaniu súborov „Cookies“ môžete predísť zodpovedajúcim nastavením vášho internetového prehliadača; v takom prípade vás však chceme upozorniť, že následne nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Zaznamenávaniu údajov o vašom používaní internetovej stránky (vrát. IP adresy), ktoré boli vytvorené súbormi „Cookies“, ako aj ich spracovaniu spoločnosťou Google, môžete tiež predísť stiahnutím a nainštalovaním rozšírenia pre internetový prehliadač, ktoré je dostupné pod nasledujúcim odkazom. Aktuálny odkaz je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Na základe diskusie o používaní analytických nástrojov s úplnými IP adresami chceme upozorniť na to, že táto internetová stránka používa Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“ a IP adresy sa teda spracovávajú iba v skrátenej podobe, aby sa vylúčila možnosť priamej identifikovateľnosti osoby.

Používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas so spracovaním získaných údajov spoločnosťou Google predpísaným spôsobom a na vopred uvedený účel.

Google Analytics tracking kód implementovaný v rámci tejto internetovej stránky podporuje obrazovú reklamu. V rámci Google Analytics pre zobrazovanú reklamu sa na tejto stránke používa funkcia Remarketing.

Inzeráty sa zobrazujú na stránkach prostredníctvom tretích poskytovateľov, vrátane Google. Tretí poskytovatelia (o.i. Paessler alebo PRTG), vrátane Google, používajú súbory Cookies. Kombinované použitie súborov „Cookies“ od prvých poskytovateľov (napr. Google Analytics Cookies) a súbory „Cookies“ od tretích poskytovateľov (napr. DoubleClick Cookies) umožňuje na základe vašich predchádzajúcich návštev tejto internetovej stránky cielené zameranie, optimalizáciu a zobrazovanie inzerátov. Pomocou funkcie Nastavenia reklám môžete Google Analytics pre obrazovú reklamu deaktivovať a v rámci zobrazovacej siete Google ju môžete prispôsobiť.

Na tejto internetovej stránke sa používajú nasledujúce funkcie Google AdWords:

Tieto funkcie Google Adwords používame na oslovenie návštevníkov tejto internetovej stránky, aby navštívili internetové stránky iných poskytovateľov alebo internetových používateľov so špecifickými profilmi záujmov, ktoré vyplývajú z ich využívania internetu. Prostredníctvom našich súborov Cookies, remarketingových zoznamov alebo iných anonymných identifikačných údajov, nezhromažďujeme žiadne osobné informácie.

E-mailový marketingový systém CleverReach

Na účely poskytovania individuálnych informácií záujemcom a neustálej optimalizácie našej ponuky používame e-mailový marketingový systém spoločnosti CleverReach, 26125 Oldenburg. CleverReach používa súbory Cookies od prvého poskytovateľa, ktoré je možné kedykoľvek odstrániť vymazaním vašich súborov Cookies v internetovom prehliadači.

Deti

Deti by bez súhlasu rodičov alebo zodpovednej osoby nemali na internetovej stránke spoločnosti NAENCO poskytovať žiadne osobné údaje. Spoločnosť NAENCO odporúča všetkým rodičom a zodpovedným osobám, aby svoje deti poučili o bezpečnom a zodpovednom zaobchádzaní s osobnými údajmi na internete. Spoločnosť NAENCO v každom prípade nebude vedome zhromažďovať ani akýmkoľvek spôsobom používať osobné údaje od detí ani ich nebude neoprávnene poskytovať tretím osobám.

Bezpečnosť

Spoločnosť NAENCO prijala opatrenia na zaistenie bezpečnosti vašich osobných údajov. Vaše údaje sú svedomito chránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neoprávneným prístupom alebo neoprávneným poskytnutím.

Odkazy na iné internetové stránky

Internetová stránka spoločnosti NAENCO obsahuje odkazy na iné internetové stránky. Spoločnosť NAENCO nezodpovedá za stratégiu ochrany údajov ani obsah iných internetových stránok.

Právo na informácie, kontaktné osoby pre ochranu údajov, miesto spracovania údajov

Kedykoľvek máte právo na poskytnutie informácií o uchovávaných údajoch k vašej osobe, o ich pôvode a príjemcovi, ako aj o účele spracovania údajov. Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie, zablokovanie alebo opravu vašich údajov, a to bez ďalších nákladov (okrem príp. komunikačných nákladov, telefonických poplatkov alebo poštovného).

Ďalší rozvoj internetu sa odzrkadľuje aj v našej stratégii ochrany údajov. O zmenách vás budeme včas informovať na tejto stránke.