• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

MBST pri osteoporóze

NÁVRAT PACIENTOV S OSTEOPORÓZOU SPÄŤ DO AKTÍVNEHO ŽIVOTA!

Ako dochádza k rednutiu kostí? Aby bola zabezpečená štruktúra a funkcia kosti, táto sa neustále prestavuje (bone remodeling). Aby bola kostná hmota konštantná, resorbujú osteoklasty kostné tkanivo a osteoblasty tvoria zase nové tkanivo. V prípade chybnej regulácie môže zvýšená miera odbúravania kostnej hmoty (High-turnover), resp. redukovaný kostný metabolizmus (Low-turnover), mať za následok stratu kostnej hmoty.

MBST terapia sa zameriava priamo na kostný metabolizmus – teda príčinu osteoporózy. V prípade, že kostným bunkám chýba energia alebo majú narušený ich bunkový metabolizmus, nedokážu telu vlastné opravné mechanizmy fungovať – na túto oblasť sa zameriava terapeutická MBST technológia nukleárnej magnetickej rezonancie.

MRI – základná technológia

Zobrazovacia magnetická rezonancia (MRI) v sebe kombinuje silné magnetické polia a rádiové vlny (VF impulzy), s cieľom stimulovať protóny v organickom tkanive. Tkanivá sa okrem iného líšia v hustote protónov. Impulzy odovzdávajú protónom energiu, čím sa merateľne menia ich biofyzikálne parametre. Z takto získaných údajov počítač vypočíta obrázky na diagnostické účely.

Cieľ MRI – obrázky s vysokým kontrastom

Aby sa získali obrázky s čo najväčším kontrastom, MRI využíva rozdielne parametre tkanív.

Cieľ MBST terapie – stimulácia regeneračných procesov

MBST terapia nevyužíva parametre tkanív na zobrazovanie, ale s cieľom stimulovať bunky na molekulárnej úrovni prostredníctvom cieleného prenosu energie.5,9

Terapeutická aplikácia MBST terapie nukleárnou magnetickou rezonanciou pri osteoporóze

Látková výmena (metabolizmus) je základom pre všetky životne dôležité procesy v tele a vyžaduje si veľa energie. Energie, ktorá je potrebná aj v chrupavke na tvorbu, ochranu a opravy kostného tkaniva. V prípade, že kostným bunkám chýba energia, nedokážu telu vlastné opravné mechanizmy fungovať a dochádza k rednutiu kostí.

Tu sa dostáva ku slovu terapeuticky využívaná technológia nukleárnej magnetickej rezonancie. MBST terapeutický systém bol vyvinutý, aby umožnil cielený prenos energie do kostného tkaniva. Cieľom je zvýšenie metabolizmu a aj opätovné spustenie opravných, resp. regeneračných procesov. Tým MBST terapia pôsobí priamo na jednu z príčin osteoporózy. S MBST terapiou boli nielen pri osteoporóze, ale aj pri rôznych poruchách kostného metabolizmu a iných ochoreniach a poraneniach kostí, dosiahnuté dobré až veľmi dobré výsledky ošetrenia.

MBST terapiu vykonávajú výlučne lekári s certifikátom MBST®.

V rámci terapie osteoporózy sa vykoná 10 MBST terapeutických jednotiek. MBST technológiou nukleárnej magnetickej rezonancie je možné v zásade liečiť iba artrózu v I až III štádiu. Či je vo vašom prípade možné ošetrenie artrózy prostredníctvom MBST terapie, môže určiť výlučne váš lekár. Rovnako vám môže vysvetliť, či a akým spôsobom je vo vašom prípade možné kombinovať MBST terapiu s inými terapeutickými prístupmi. Za predpokladu individuálneho a podrobného lekárskeho vyšetrenia a poradenstva, je možné MBST terapiu použiť v nasledujúcich oblastiach:

bedrové a kolenné kĺby, kĺby rúk a prstov, ramenné a lakťové kĺby, chodidlové a priehlavkové kĺby, chrbticové kĺby celej chrbtice

VŠETKY INFORMÁCIE K MBST TERAPII PRI ARTRÓZE:

PRIEBEH MBST TERAPIE

Na MBST terapiu vašej osteoporózy alebo ochorenia kostí budete u spoločnosti MedTec Medizintechnik GmbH objednaní až po zodpovedajúcej diagnóze od vášho lekára. Vaše terapeutické údaje budú skopírované na MBST terapeutickú kartu a odoslané do vášho MBST terapeutického centra. Tam budú údaje z vašej terapeutickej karty odoslané do MBST terapeutického prístroja, čo zabezpečí optimálne prispôsobené ošetrenie. Na začiatku terapeutickej jednotky najskôr vytvori MBST terapeutický prístroj podmienky nukleárnej magnetickej rezonancie v príslušnom tkanive a následne hneď začne s cieleným prenosom energie. Počas MBST ošetrenia nie ste vystavení žiadnemu škodlivému žiareniu, ako napr. röntgenové žiarenie. Jedna terapeutická jednotka trvá 60 minút. Počas toho môžete uvoľnene počúvať hudbu, čítať alebo dokonca spať. Série MBST ošetrení osteoporózy, resp. ochorenia kostí, zahŕňajú deväť až desať terapeutických jednotiek.

Časté otázky k MBST terapii pri osteoporóze

Aké vedľajšie účinky má MBST terapia?
MBST sa používa po celom svete od roku 1998. Do dnešného dňa neboli zistené žiadne vedľajšie účinky.

Musím užívať nejaké lieky?
Striekačky, infúzie, liečivá alebo lieky proti bolesti nie sú súčasťou MBST terapie nukleárnou magnetickou rezonanciou. O tom, či sú tieto vo vašom prípade potrebné alebo zmysluplné, rozhodne váš ošetrujúci lekár.

Budem sa hneď po ošetrení cítiť lepšie?
MBST nedokáže opraviť poškodenia vznikajúce dlhé obdobia za noc. Vedecké údaje však ukazujú, že pri väčšine pacientov bolesti výrazne ustúpili už po 3 až 5 MBST terapeutických sedeniach.3

Ako dlho vydrží účinok terapie?
Údaje pacientov 1,2,3 poukazujú jeden rok po ošetrení na výrazný nárast hustoty kostí a osteokalcínu ako parametra tvorby kostí.

Môže sa MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou opakovať?
MBST terapiu je možné opakovať ľubovoľne často.

Hradí zdravotná poisťovňa náklady na MBST terapiu?
V súčasnosti je MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou individuálnou zdravotnou službou pre samoplatcov. Súkromné zdravotné poisťovne čoraz častejšie rozhodujú v jednotlivých prípadoch o čiastočnom alebo celkovom hradení nákladov na terapiu. Poraďte sa s vašim ošetrujúcim lekárom o najlepšom postupe pre získanie úhrady nákladov.

Existujú štúdie o účinnosti MBST terapie?
Účinok a znášanlivosť MBST terapie potvrdzujú pre mnohé ochorenia a ťažkosti myoskeletálneho systému údaje s vysokou výpovednou hodnotou z početných štúdií a odborných publikácií. Tieto si môžete vyžiadať u vášho lekára alebo priamo u spoločnosti MedTec Medizintechnik GmbH.

(1) Zdroj · Robert Koch-Institut (Vyd.) (2012) Údaje a fakty: Výsledky štúdie »Zdravie v Nemecku aktuálne 2010«. Príspevky zdravotného spravodajstva Spolku. RKI, Berlín.

Kontraindikácie

Existujú kontraindikácie?

Po dôkladnom zvážení pomeru úžitok – riziko zo strany vášho ošetrujúceho lekára MBST terapiu neodporúčame vykonávať pri nasledujúcich predpokladoch:

  • Ak sa v terapeutickej oblasti nachádzajú aktívne implantáty, ako napr. kardiostimulátory, defibrilátory (ICD systémy), inzulínové pumpy a pumpy na lieky proti bolesti alebo nádory. Rovnako terapiu neodporúčame pri HIV ochorení, leukémii alebo tehotenstve.
  • Absolvovanie MBST terapie neovplyvňuje schopnosť riadiť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Kontraindikácie s inými terapeutickými opatreniami v súčasnosti nie sú známe.

Upozornenie pre používateľov

Upozornenie

Obsah slúži výlučne na informačné účely. V žiadnom prípade nemá nahradiť lekárske poradenstvo, diagnostiku alebo ošetrenie a nikdy sa nesmie použiť na zmenu alebo ukončenie liečby ochorení. V prípade zdravotných otázok alebo ťažkostí sa vždy poraďte s lekárom, ktorému dôverujete. Výroky o účinnosti a znášanlivosti MBST terapie sa zakladajú na skúsenostiach ošetrujúcich lekárov a ich pacientov pri používaní terapie. Zástupcovia vzdelávacej medicíny vnímajú MBST terapiu ako nedostatočne vedecky zabezpečenú. Keďže každý človek je iný, prirodzene nie je v medicíne možné zaručiť úspech určitej metódy.

Vylúčenie záruky

Obsah tejto publikácie bol vypracovaný s maximálnou starostlivosťou. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu nemôžeme prevziať žiadnu záruku. Citáty a výroky zo štúdií a publikácií boli s maximálnou dôkladnosťou zreprodukované a preložené a zdroje sú uvedené. Nepreberáme žiadnu záruku za prípadné chyby alebo nedorozumenia. Neručíme za škody žiadneho druhu, ktoré vznikli následkom použitia alebo nepoužitia obsiahnutých informácií.

Zdroje [1] Handschuh, Melzer, Orthodoc, 5/2008 · [2] Kullich et al., Berichte des naturwissenschaftlich- medizinischen Vereins Salzburg, 18, 2016, 7–17 · [3] Overbeck et al., 2002 · [4] Steinecker-Frohnwieser et al., J Orthopedics Rheumatology, 9/2014 · [5] Temiz Artmann et al., Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology, 27(6), 391–394 · [6] Hadji et al., Dtsch Arztebl Int, 2013 · [7] Bonjour et al., Osteoporos Int, 1994, Suppl 1, 7–13 · [8] Silverman et al., Results from the FREEDOM trial. Osteoporos Int, 2012 · [9] Melzer et al., Fachkrankenhaus für Orthopädie, 2003 · [10] TÜV SÜD AG, 2017

Autorské právo

Bez písomného súhlasu nie je dovolené rozmnožovanie ani iné použitie týchto obsahov v žiadnej podobe. Všetky obrázky, značky a logá použité alebo zobrazené v publikácii sú vlastníctvom príslušných majiteľov práv.