• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

OPEN·SYSTEM·700

OPEN·SYSTEM·700 | MBST MIESTO OŠETRENIA PRE RAMENÁ, CHRBÁT, BEDRÁ A OBIDVE KOLENÁ

MBST TERAPEUTICKÉ LEŽADLO NUKLEÁRNEJ MAGNETICKEJ REZONANCIE

OPEN·SYSTEM·700 je flexibilné MBST terapeutické ležadlo nukleárnej magnetickej rezonancie pre terapeutické oblasti: chrbát, driek, ramená a kolená.

Vďaka svojmu terapeutickému objemu cca 150 litrov a ploche na ležanie s dĺžkou 200 cm je možné efektívne a pohodlne ošetrovať osoby takmer každého veku a telesnej stavby. V modrých prvkoch sa nachádzajú aplikátory nukleárnej magnetickej rezonancie a definujú terapeutickú oblasť. Plocha na ležanie je posúvateľná a umožňuje optimálne umiestnenie pacienta pri terapeutickej jednotke.

Počas hodinového ošetrenia môže pacient ležať na chrbte alebo na boku. Pomocou rôznych vankúšov sa zabezpečí optimálna a pohodlná poloha. Pacient sa v priebehu terapeutickej jednotky môže voľne pohybovať v terapeutickej oblasti, počúvať hudbu alebo čítať.

Za predpokladu predchádzajúcej a podrobnej lekárskej prehliadky a individuálneho poradenstva je možné MBST terapiu prostredníctvom prístroja MBST Open System 700 absolvovať v nižšie uvedených oblastiach. Moderný terapeutický prístroj zodpovedá všetkým aktuálnym EU normám pre medicínske prístroje a je možné ho použiť pri všetkých vekových kategóriách.

Vysokú kvalitu našich terapeutických ležadiel OPEN·SYSTEM·700 zabezpečujeme aj prostredníctvom bezpečnostno-technických kontrol podľa § 6 nemeckého nariadenia pre prevádzkovanie medicínskych výrobkov (MPBetreibV). Všetky terapeutické ležadlá boli podrobené bezpečnostnej technickej kontrole (STK).

Terapeutické oblasti:

Bedro, Chrbtica, Koleno, Rameno

Trvanie terapie:

podľa indikácie 7 až 9 terapeutických jednotiek po 60 minút

Cena / terapeutická hodina:

Nezáväzné cenové odporúčanie od 110 eur

Výhody MBST OPEN·SYSTEM·700

MBST terapeutické ležadlo nukleárnej magnetickej rezonancie poskytuje vďaka veľkému objemu pre nukleárnu magnetickú rezonanciu najväčšiu terapeutickú oblasť v rámci MBST terapeutických systémov. Pacient má počas terapeutickej jednotky dostatok priestoru pre pohyb bez toho, aby opustil terapeutickú oblasť. Táto rozšírená terapeutická oblasť umožňuje MBST ošetrenie nukleárnou magnetickou rezonanciou aj pri zlomeninách a metabolických ochoreniach kostí.

Upozornenie pre používateľov

MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou je inovatívna terapeutická metóda. Každé použitie alebo odporúčanie terapie sa vykonáva výlučne po diagnostikovaní odborným lekárom. V rámci konzultačného rozhovoru s vašim odborným lekárom vám budú zodpovedané všetky otázky k účinnosti terapie a terapeutickým oblastiam. V tejto súvislosti chceme upozorniť na to, že nemôžeme zaručiť, že odporúčaná terapia bude účinná pri každom ošetrovanom pacientovi. MBST terapia v súčasnosti nie je súčasťou katalógu služieb zákonom ustanovených zdravotných poisťovní. Súkromné zdravotné poisťovne, doplnkové poisťovne a profesné združenia, po vykonaní odborných posudkov a po odsúhlasení zo strany ich lekárskej služby, v mnohých prípadoch hradia náklady na ošetrenie úplne alebo čiastočne.

Obsah slúži výlučne na informačné účely. V žiadnom prípade nemá nahradiť lekárske poradenstvo, diagnostiku alebo ošetrenie a nikdy sa nesmie použiť na svojvoľné začatie, zmenu alebo ukončenie liečby ochorení. V prípade zdravotných otázok alebo ťažkostí sa vždy poraďte s lekárom, ktorému dôverujete alebo lekárom z MBST kvalitatívnej organizácie!