• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

MBST-Therapiegeräte x

Übersicht über die MBST Kernspin- Therapiegeräte

NAJMODERNEJŠIA MEDICÍNSKA TECHNIKA · CERTIFIKÁT TÜV · CERTIFIKÁT CE

MBST = Medizintechnik für den Bewegungs- und Stützapparat (Medicínska technika pre pohybové a oporné ústrojenstvo)
MBST = Molekulare Biophysikalische Stimulation (Molekulárna biofyzikálna stimulácia)

MBST terapeutický systém slúži na liečbu bolestivých, degeneratívnych a/alebo chorobných zmien pohybového a oporného ústrojenstva MBST terapeutický systém obsahuje terapeutické prístroje určené na použitie v profesionálnych zdravotníckych zariadeniach a na mobilné lekársku starostlivosť, ako aj asistovanú starostlivosť v domácnosti.

Kvalitná nemecká práca a radosť z neustáleho vývoja z nás spravila svetového lídra na trhu v oblasti terapeutickej technológie nukleárnej magnetickej rezonancie.

Národný a medzinárodný úspech MBST terapie sa zakladá aj na technickom pokroku terapeutických prístrojov. Od uvedenia terapie nukleárnou magnetickou rezonanciou na trh v roku 1999 prebieha neustála práca na ďalšom vývoji MBST terapeutických prístrojov. Zameriavame sa pritom predovšetkým na účinnosť ošetrenia, ako aj bezpečnosť a komfort pacienta. To je výhodné pre pacientov, lekárov, klinické zariadenia, ako aj platcov nákladov.

Najvyššie štandardy pre vaše MBST terapeutické ošetrenie

UAby sme trvalo dokázali zabezpečovať náš vysoký kvalitatívny štandard, založili sme MBST kvalitatívnu organizáciu. Všetky MBST terapeutické prístroje obsluhuje certifikovaný, odborný personál so zdravotníckym vzdelaním. Za účelom zabezpečovania tohto kvalitatívneho štandardu sa všetci používatelia MBST prístrojov každoročne podrobujú certifikácii.