• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

MBST pri športových zraneniach

MODERNÁ TERAPIA PRE ORTOPÉDIU A ŠPORTOVÚ MEDICÍNU

V Nemecku sa každý rok vyskytnú 1,5 až 2 milióny zranení len v rámci rekreačného športu. Tieto informácie obsahujú zrozumiteľné informácie o športových zraneniach. Majú za cieľ ukázať vám, ako môže MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou urýchlením liečebných procesov skrátiť aj vašu dobu výpadku. Najčastejšie akútne zranenia sú narazenia, distorzie, natiahnutia, zlomeniny kostí a čiastkové trhliny svalov, väzov a šliach. Športové zranenia sa väčšinou prejavujú okamžite bolesťou, krvnými podliatinami, opuchmi, zníženou zaťažiteľnosťou, ako aj obmedzením pohyblivosti a mobility.

Menšie zranenia sa často podceňujú. Keď symptómy ustúpia, postihnuté oblasti sú často priskoro a príliš zaťažované. Následne sa môžu objaviť mnohé chronické ochorenia, ktoré majú za následok dlhé výpadky z tréningu a súťaží. Takto vzniknuté trvalé poškodenia môžu veľmi ovplyvniť nielen športovú aktivitu ale aj kvalitu života. V prípade profesionálnych športovcov je dokonca ohrozená celá kariéra.

MBST terapia pri športových zraneniach

Zdravé bunky sa neustále obnovujú, aby vyrovnávali poškodenia vzniknuté v tkanive. Tieto telu vlastné opravné mechanizmy si však vyžadujú veľa energie a často trvajú dlhú dobu – a presne na tento aspekt pôsobí terapeutická MBST technológia nukleárnej magnetickej rezonancie. Molekulárne biologické procesy hojenia rán sú komplexné a trvajú často mesiace. Ich zjednodušený priebeh je nasledovný:

Z dôvodu pomalého metabolizmu tkaniva môžu opravné a regeneračné procesy preto trvať celé mesiace, kým sa zranenie svalov, šliach alebo väzov celkom vylieči.

MBST = stimulácia telu vlastných regeneračných procesov

Na túto oblasť sa zameriava terapeutická MBST technológia nukleárnej magnetickej rezonancie. Cielené dodávanie energie do poraneného tkaniva má stimulovať metabolizmus príslušných buniek za účelom včasnej aktivácie a podpory telu vlastných opravných, resp. regeneračných procesov. Cieľom je dlhodobé skrátenie regeneračných procesov.

Vráť sa do hry/súťaže/práce ... Rýchlejšie!

MBST terapia má umožniť rýchly a bezpečný návrat k intenzívnemu tréningu, súťaženiu a profesii. Vďaka rýchlejšiemu obnoveniu aktivity sa môžu výrazne skrátiť doby výpadkov. Vrcholoví športovci, ktorí úspešne absolvovali MBST terapiu, hovoria o tom, že sa mohli rýchlejšie vrátiť k tréningu a priamo po dokončení terapie boli schopní získať medaily, napr. na Olympijských hrách a majstrovstvách sveta.

MRI – základná technológia

Zobrazovacia magnetická rezonancia (MRI) v sebe kombinuje silné magnetické polia a rádiové vlny (impulzy), s cieľom stimulovať protóny vodíka v organickom tkanive. Tkanivá sa okrem iného líšia v hustote protónov. Impulzy odovzdávajú protónom energiu, čím sa merateľne menia ich biofyzikálne parametre. Z takto získaných údajov počítač vypočíta obrázky na diagnostické účely.

Cieľom magnetickej rezonancie sú obrázky s vysokým kontrastom

Aby sa získali obrázky tkaniva s čo najväčším kontrastom, zobrazovacia magnetická rezonancia využíva veľmi rozdielne parametre tkanív.

Cieľ MBST terapie – aktivácia regenerácie

MBST terapia nevyužíva parametre tkanív na zobrazovanie, ale s cieľom stimulovať bunky aj metabolicky na molekulárnej úrovni prostredníctvom cieleného prenosu energie.4,5

MBST vám môže pomôcť, ak po artróze nespolupracujú kĺby!

MBST terapia je inovatívne, neoperatívne ošetrenie artrózy bez použitia liekov. Terapia pôsobí na príčinu vašej artrózy a môže spôsobiť veľmi rýchle zmiernenie bolesti. Okrem rýchleho zmiernenia bolesti sa však MBST terapia zameriava aj na zachovanie funkcie kĺbov, trvalo udržateľné zlepšenie pohyblivosti a celkové zlepšenie kvality života. Úspešne ošetrení pacienti hovoria už na začiatku MBST terapie o výraznom zmiernení bolesti a vo veľkom počte prípadov po dokončení terapeutických sedení o úplnom odstránení bolesti.

MBST terapiu vykonávajú výlučne lekári s certifikátom MBST®.

V rámci terapie artrózy prichádza do úvahy päť, sedem alebo deväť terapeutických jednotiek, v závislosti od štádia ochorenia. Prostredníctvom MBST technológie nukleárnej magnetickej rezonancie je možné v zásade liečiť iba artrózu v I až III štádiu. Či je vo vašom prípade možné ošetrenie artrózy prostredníctvom MBST terapie, môže určiť výlučne váš lekár. Rovnako vám môže vysvetliť, či a akým spôsobom je vo vašom prípade možné kombinovať MBST terapiu s inými terapeutickými prístupmi. Za predpokladu individuálneho a podrobného lekárskeho vyšetrenia a poradenstva, je možné MBST terapiu použiť v nasledujúcich oblastiach:

bedrové a kolenné kĺby, kĺby rúk a prstov, ramenné a lakťové kĺby, chodidlové a priehlavkové kĺby, chrbticové kĺby celej chrbtice

VŠETKY INFORMÁCIE K MBST TERAPII PRI ARTRÓZE:

PRIEBEH MBST TERAPIE

Na MBST terapiu vášho športového zranenia budete u spoločnosti MedTec Medizintechnik GmbH objednaní až po zodpovedajúcej diagnóze od vášho lekára. Vaše terapeutické údaje budú skopírované na MBST terapeutickú kartu a odoslané do vášho MBST terapeutického centra. Tam budú údaje z vašej terapeutickej karty odoslané do MBST terapeutického prístroja, čo zabezpečí optimálne prispôsobené ošetrenie. Na začiatku terapeutickej jednotky vytvori MBST terapeutický prístroj podmienky nukleárnej magnetickej rezonancie v príslušnom tkanive a následne hneď začne s cieleným prenosom energie. Jedna terapeutická jednotka trvá 60 minút. Počas toho môžete uvoľnene počúvať hudbu, čítať alebo dokonca spať. Série MBST ošetrení medzistavcových platničiek zahŕňajú sedem alebo deväť terapeutických jednotiek. Počas MBST ošetrenia nie ste vystavení žiadnemu škodlivému žiareniu, ako napr. röntgenové žiarenie.ala

Časté otázky k MBST terapii

Aké vedľajšie účinky má MBST terapia?
MBST sa používa po celom svete od roku 1998. Do dnešného dňa neboli zistené žiadne vedľajšie účinky.

Musím užívať nejaké lieky?
Striekačky, infúzie, liečivá alebo lieky proti bolesti nie sú súčasťou MBST terapie nukleárnou magnetickou rezonanciou. O tom, či sú tieto vo vašom prípade potrebné alebo zmysluplné, rozhodne váš ošetrujúci lekár.

Budem sa hneď po ošetrení cítiť lepšie?
Profesionálni športovci podávajú správy o rýchlych zlepšeniach pohyblivosti, ako aj zmiernení bolesti až po úplné odstránenie bolesti. Už krátko po terapii boli schopní pokračovať v intenzívnom tréningu a mohli sa úspešne zúčastňovať na súťažiach.

Hradí zdravotná poisťovňa náklady na MBST terapiu?
V súčasnosti je MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou individuálnou zdravotnou službou pre samoplatcov. Súkromné zdravotné poisťovne čoraz častejšie rozhodujú v jednotlivých prípadoch o čiastočnom alebo celkovom hradení nákladov na terapiu. Poraďte sa s vašim ošetrujúcim lekárom o najlepšom postupe pre získanie úhrady nákladov.

Existujú štúdie o účinnosti MBST terapie?
Účinok a znášanlivosť MBST terapie pri ochoreniach, zraneniach a ťažkostiach pre mnohé ochorenia a ťažkosti myoskeletálneho systému potvrdzujú údaje s vysokou výpovednou hodnotou z početných štúdií a odborných publikácií. Tieto si môžete vyžiadať u vášho lekára alebo priamo u spoločnosti MedTec Medizintechnik GmbH.

Aké je hodnotenie skúseného športového lekára?
MBST terapia dopĺňa rehabilitačné opatrenia, urýchľuje liečebné procesy a umožňuje tak rýchlejšie obnovenie výkonnosti.

(1) Zdroj · Robert Koch-Institut (Vyd.) (2012) Údaje a fakty: Výsledky štúdie »Zdravie v Nemecku aktuálne 2010«. Príspevky zdravotného spravodajstva Spolku. RKI, Berlín.

Kontraindikácie

Po dôkladnom zvážení pomeru úžitok – riziko zo strany vášho ošetrujúceho lekára MBST terapiu neodporúčame vykonávať pri nasledujúcich predpokladoch: Ak sa v terapeutickej oblasti nachádzajú aktívne implantáty, ako napr. kardiostimulátory, defibrilátory (ICD systémy), inzulínové pumpy a pumpy na lieky proti bolesti alebo nádory. Rovnako terapiu neodporúčame pri HIV ochorení, leukémii alebo tehotenstve. Absolvovanie MBST terapie neovplyvňuje schopnosť riadiť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Kontraindikácie s inými terapeutickými opatreniami v súčasnosti nie sú známe.

Upozornenie pre používateľov

Upozornenie
Obsah slúži výlučne na informačné účely. V žiadnom prípade nemá nahradiť lekárske poradenstvo, diagnostiku alebo ošetrenie a nikdy sa nesmie použiť na zmenu alebo ukončenie liečby ochorení. V prípade zdravotných otázok alebo ťažkostí sa vždy poraďte s lekárom, ktorému dôverujete. Výroky o účinnosti a znášanlivosti MBST terapie sa zakladajú na skúsenostiach ošetrujúcich lekárov a ich pacientov pri používaní terapie. Zástupcovia vzdelávacej medicíny vnímajú MBST terapiu ako nedostatočne vedecky zabezpečenú. Keďže každý človek je iný, prirodzene nie je v medicíne možné zaručiť úspech určitej metódy. Vylúčenie záruky. Obsah tejto publikácie bol vypracovaný s maximálnou starostlivosťou. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu nemôžeme prevziať žiadnu záruku. Citáty a výroky zo štúdií a publikácií boli s maximálnou dôkladnosťou zreprodukované a preložené a zdroje sú uvedené. Nepreberáme žiadnu záruku za prípadné chyby alebo nedorozumenia. Neručíme za škody žiadneho druhu, ktoré vznikli následkom použitia alebo nepoužitia obsiahnutých informácií. Zdroje [1] · [2] · [3] Steinecker-Frohnwieser et al., J Orthopedics Rheumatology, 9/2014 · [4] Temiz Artmann et al., Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology, 27(6), 391–394 · [5] Melzer et al., Fachkrankenhaus für Orthopädie, 2003 · [6] TÜV SÜD AG, 2017. Bez písomného súhlasu nie je dovolené rozmnožovanie ani iné použitie týchto obsahov v žiadnej podobe. Všetky obrázky, značky a logá použité alebo zobrazené v publikácii sú vlastníctvom príslušných majiteľov práv. Autorské práva na obrázky MedTec Medizintechnik GmbH a Fotolia.com · © dalaprod, Syda Productions, neonshot, www.top100.de