• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

Poradca pri bolestiach


Poradca pri bolestiach

Stiahnuť

Bolesti predstavujú veľmi komplexný fenomén s rôznymi vlastnosťami, intenzitami a podobami, takže presná definícia tohto fenoménu je komplikovaná a takmer vždy sporná. Najčastejšou formou liečby sú podobne ako v minulosti lieky proti bolesti – účinnosť týchto prípravkov však s postupom času klesá, takže práve pri chronických bolestiach je potrebné užívať čoraz väčšie množstvo liekov. Čoraz viac pacientov preto hľadá šetrnú a dobre znášanú alternatívu.

Vďaka MBST terapii nukleárnou magnetickou rezonanciou máte k dispozícii modernú terapeutickú metódu bez vedľajších účinkov, ktorá práve pri liečbe bolestí vykazuje veľmi dobré výsledky. Informujte sa:


+ Vyhlásenie o ochrane údajov
Súhlasím so zasielaním ďalších informácií od spoločnosti NAENCO prostredníctvom e-mailu (napr. Newsletter, e-knihy, podujatia) dodatočne k vyžiadaným informáciám.
loding Icon