• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

Poradca pri osteoporóze


Poradca pri osteoporóze

Stiahnuť

Osteoporóza je ochorenie kostry, ktoré ovplyvňuje kostný metabolizmus, následkom čoho dochádza k odbúravaniu kostnej hmoty. V pokročilom štádiu nízka odolnosť kostí voči zlomeniu výrazne znižuje kvalitu života pacientov: Následkami sú bolesti chrbta, časté fraktúry a vysoké riziko ďalších zlomenín.

Medikamentózna liečba osteoporózy je veľmi zdĺhavá a komplikovaná mnohými vedľajšími účinkami, pričom sú často potrebné operácie na stabilizáciu vzniknutých zlomenín. MBST terapia predstavuje účinnú a šetrnú alternatívu voči klasickým terapeutickým prístupom – informujte sa:


+ Vyhlásenie o ochrane údajov
Súhlasím so zasielaním ďalších informácií od spoločnosti NAENCO prostredníctvom e-mailu (napr. Newsletter, e-knihy, podujatia) dodatočne k vyžiadaným informáciám.
loding Icon