• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

Poradca pri poškodení medzistavcových platničiek


Poradca pri poškodení medzistavcových platničiek

Stiahnuť

Bolesti chrbta a ochorenia chrbtice sú v súčasnosti najčastejším ochorením v rámci dospelého obyvateľstva. Čoraz častejšie sa v súčasnosti vyskytujú aj u detí a mladistvých. Častou príčinou sú degeneratívne procesy medzistavcových platničiek alebo stavcov, ktoré sú podporované nesprávnym držaním tela následkom dlhých hodín strávených v sede.

Klasické terapeutické prístupy pri bolestiach chrbta sa spoliehajú predovšetkým na medikamentózne zmierňovanie bolesti a vo vážnych prípadoch aj operatívne riešenia. MBST terapia sa v tomto prípade uberá inou cestou:


+ Vyhlásenie o ochrane údajov
Súhlasím so zasielaním ďalších informácií od spoločnosti NAENCO prostredníctvom e-mailu (napr. Newsletter, e-knihy, podujatia) dodatočne k vyžiadaným informáciám.
loding Icon