• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

Poradca pri zraneniach


Poradca pri zraneniach

Stiahnuť

Každoročne sa pri športe zrania milióny ľudí, ktorí musia byť následne ošetrení. Rozsah poranení zahŕňa poranenia svalov, šliach a väzov – čiastočne s dlhodobými následkami. V rámci rekreačného aj profesionálneho športu: V týchto prípadoch musí byť poskytnuté rýchle, dôkladné a efektívne ošetrenie. Presne v tom spočíva prístup MBST technológie nukleárnej magnetickej rezonancie.

Cielený prísun energie do poraneného tkaniva má stimulovať metabolizmus príslušných buniek s cieľom včasnej aktivácie a podpory telu vlastných opravných, resp. regeneračných procesov. Cieľom je dlhodobé skrátenie regeneračných procesov. To umožní rýchly a bezpečný návrat k tréningu, súťaženiu a profesii. Informujte sa teraz


+ Vyhlásenie o ochrane údajov
Súhlasím so zasielaním ďalších informácií od spoločnosti NAENCO prostredníctvom e-mailu (napr. Newsletter, e-knihy, podujatia) dodatočne k vyžiadaným informáciám.
loding Icon