• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

MBST TERAPIA

Technológia terapeutickej nukleárnej magnetickej rezonancie · Made in Germany

Zistite viac

CIEĽ MBST TERAPIE NUKLEÁRNOU MAGNETICKOU REZONANCIOU...

NIELEN OŠETROVANIE SYMPTÓMOV, ALE LIEČBA PRÍČIN OCHORENIA!

Len v Nemecku trpia milióny ľudí na ochorenia a poranenia svalového a kostrového ústrojenstva. Artróza, osteoporóza a bolesti chrbta patria k najčastejším civilizačným ochoreniam. Takmer nikto nie je pred ňou chránený. Postihnuté osoby trpia bolesťami a znižovaním kvality života. Často musia užívať lieky alebo lieky proti bolesti a žiť s ich vedľajšími účinkami. Tieto symptomatické liečebné postupy vo väčšine prípadov však iba zmierňujú symptómy a spomaľujú priebeh ochorenia, namiesto toho aby ochorenie zastavili. Samotné ochorenie tak postupuje ďalej. Užívanie liekov je okrem toho často spojené s neželanými a nepríjemnými vedľajšími účinkami. Na konci procesu môže čakať chirurgický zákrok, pri ktorom sa opotrebovaný kĺb musí napr. vymeniť za nový.

MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou môže trvalo zlepšiť kvalitu vášho života

Kombinujeme vedecky fundované poznatky a technologickú kompetenciu s rozsiahlymi medicínskymi inovačnými aktivitami, aby sme pomohli v boji proti jednému z najväčších zdravotných problémov súčasnej spoločnosti. Cieľom tohto podniku sídliaceho v meste Wetzlar je dlhodobo udržateľné zlepšovanie zdravotného stavu ľudí. V zmysle tejto vízie vyvíjame a exportujeme už viac než 20 rokov najmodernejšiu medicínsku techniku v špičkovej kvalite pre oblasť humánnej medicíny. Terapeutickej technológii nukleárnej magnetickej rezonancie dôverujú všeobecní lekári, odborní lekári, zdravotnícke centrá a kliniky – nielen v Nemecku a Európe, ale po celom svete.

MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou si nevyžaduje žiadne operatívne zákroky, žiadne infúzie, žiadne striekačky a žiadne lieky, čím odpadajú všetky s tým súvisiace vedľajšie účinky a riziká. Vyznačuje sa regeneratívnym medicínskym prístupom a pri úspešnej terapii má stimulovať choré tkanivo a obnoviť jeho funkčnosť.

Pozývame vás, aby ste si sami spravili podrobný obraz o spoločnosti MedTec Medizintechnik GmbH a MBST terapii nukleárnou magnetickou rezonanciou.


MBST TERAPEUTICKÝ SYSTÉM

Takto funguje a pôsobí MBST technológia nukleárnej magnetickej rezonanciee

MBST nukleárna magnetická rezonancia · Princíp pôsobenia»

TERAPEUTICKÉ OBLASTI
MBST TERAPIE NUKLEÁRNOU MAGNETICKOU REZONANCIOU

Veľmi dobré výsledky terapie boli dosiahnuté okrem iného pri nasledujúcich indikáciách:

CIEĽ MBST TERAPIE: OPÄŤ MÔCŤ VIESŤ BEZBOLESTNÝ A AKTÍVNY ŽIVOT

Bunkový metabolizmus je základom všetkých procesov v tele potrebných pre život. Všetko sa cielene spracováva, mení a následne odbúrava, za účelom získavania energie. Energie, ktorá je okrem iného potrebná na tvorbu alebo regeneráciu častí tela alebo buniek. Ak chýba energia alebo je narušený bunkový metabolizmus, bunky nedokážu tieto funkcie plniť a preto dochádza ku vzniku degeneratívnych ochorení. Tu sa dostáva ku slovu terapeuticky využívaná technológia nukleárnej magnetickej rezonancie. Spoločnosť MedTec vyvinula MBST terapeutické sekvencie, prostredníctvom ktorých sa má uskutočňovať prenos energie do špecifických buniek. Tento prísun energie má následne nanovo spustiť porušené regeneračné procesy a telu vlastné opravné mechanizmy.

Účinok a znášanlivosť MBST technológie nukleárnej magnetickej rezonancie potvrdzujú pre mnohé ochorenia a ťažkosti myoskeletálneho systému údaje s vysokou výpovednou hodnotou z početných štúdií a odborných publikácií.

lauf