• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

Priebeh · MBST terapia

PRIEBEH MBST TERAPIE NUKLEÁRNOU MAGNETICKOU REZONANCIOU

Vedecky fundovaná MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou je poskytovaná výlučne v certifikovaných MBST terapeutických centrách lekármi, odbornými lekármi alebo terapeutmi, ktorí úspešne absolvovali doplnkové vzdelávanie. Individuálne odborné poradenstvo a starostlivé stanovenie diagnózy vo vašom MBST terapeutickom centre tvoria základ pre úspešnú MBST terapiu.

Po predstavení symptómov, podrobnej diagnostike, ako aj vylúčení možných kontraindikácií vám ošetrujúci lekár v MBST terapeutickom centre povie, či je vaše ochorenie alebo ťažkosti možné liečiť prostredníctvom MBST terapie nukleárnou magnetickou rezonanciou. V rámci konzultačného rozhovoru vám k tomu budú poskytnuté podrobné informácie. Na MBST ošetrenie budete u spoločnosti MedTec Medizintechnik GmbH objednaní vždy až po zodpovedajúcej diagnóze od vášho lekára.

Vaše terapeutické údaje budú skopírované na zašifrovanú MBST terapeutickú kartu a odoslané do vášho MBST terapeutického centra. Tam budú údaje z vašej terapeutickej karty odoslané priamo do MBST terapeutického prístroja, čo zabezpečí ošetrenie optimálne prispôsobené pre vás. Odborný MBST personál umiestni pacienta na MBST terapeutický prístroj alebo doňho tak, aby ošetrovaná oblasť bola v čo najlepšej polohe.

Počas MBST ošetrenia

Na začiatku terapeutickej jednotky vytvorí MBST terapeutický prístroj podmienky nukleárnej magnetickej rezonancie v tkanive a následne začne s cieleným prenosom energie. Počas MBST terapeutickej jednotky nukleárnej magnetickej rezonancie nie ste vystavení žiadnemu škodlivému žiareniu, ako napr. röntgenové žiarenie. Jedna terapeutická jednotka trvá 60 minút. Počas toho môžete uvoľnene počúvať hudbu, čítať alebo dokonca spať.

Séria MBST ošetrení zahŕňa v závislosti od závažnosti ochorenia, indikácie a MBST terapeutického prístroja, sedem alebo deväť terapeutických jednotiek.

PODPORA LIEČBY

Pre podporu výsledku vašej terapie dodržiavajte nasledujúce upozornenia:

Počas terapie veľa pite:

ideálne vodu bez kyseliny uhličitej alebo ovocné šťavy.

Nízkotučná strava:

zelenina, bylinky a koreniny dodávajú protizápalové antioxidanty.

Mierny pohyb:

Častý mierny pohyb s kontrolovaným zaťažením posilňuje svaly a kĺby.

Upozornenie:

Počas terapeutického sedenia pokiaľ možno odložte predmety s obsahom kovu a zmagnetizovateľné predmety. Čipové alebo magnetické karty v terapeutickej oblasti sa môžu stať nepoužiteľnými.

Upozornenie pre používateľov

MBST nedokáže opraviť poškodenia vznikajúce dlhé obdobia za noc. Mnohí pacienti však podávajú správy o rýchlych zlepšeniach pohyblivosti, ako aj zmiernení bolesti až po úplné odstránenie bolesti. Dbajte, prosím, na to, že striekačky, infúzie, lieky alebo lieky proti bolesti, nie sú súčasťou MBST terapie nukleárnou magnetickou rezonanciou. O tom, či sú tieto vo vašom prípade nevyhnutné, príp. potrebné alebo zmysluplné, rozhodne v každom prípade váš ošetrujúci lekár. Doteraz nie sú známe žiadne vedľajšie účinky alebo kombinované účinky.

Pre dlhotrvajúci úspech MBST terapie pri degeneratívnych ochoreniach je rozhodujúci prístup, že zameranie terapie spočíva v ošetrení príčiny ochorenia a nie v zmierňovaní bolesti. Vedecké hodnotenia jednoznačne preukázali, že MBST terapia môže dosahovať výrazné úspechy pri liečbe degeneratívnych ochorení a že aktivované regeneračné procesy nie sú ani po rokoch úplne ukončené. Keďže každý človek je iný, prirodzene nie je v humánnej medicíne možné zaručiť úspech určitej metódy.

VY STE DÔLEŽITÍ!

Ako pacientovi vám v našom MBST terapeutickom centre bude poskytnutá rozsiahla lekárska starostlivosť. K tomu patria aj kontrolné vyšetrenia po troch, šiestich a dvanástich mesiacoch. Tieto údaje sa anonymne vyhodnocujú. Tak môžete vďaka svojim skúsenostiam a úspechom terapie možno pomôcť aj iným ľuďom s artrózou.

(1) Zdroj · Robert Koch-Institut (Vyd.) (2012) Údaje a fakty: Výsledky štúdie »Zdravie v Nemecku aktuálne 2010«. Príspevky zdravotného spravodajstva Spolku. RKI, Berlín.