• Deutsch
  • Slovenčina
  • Русский

PRO·MOBIL

PRO·MOBIL | MBST TERAPEUTICKÉ MIESTO PRE RUKY, NOHY A CHRBÁT

MBST TERAPEUTICKÝ SYSTÉM NUKLEÁRNEJ MAGNETICKEJ REZONANCIE

PRO·MOBIL je flexibilný MBST terapeutický systém nukleárnej magnetickej rezonancie pre terapeutické oblasti: krčná chrbtica, plecia, lakte, zápästia, ruky a prsty, kolená, väzy, drieková chrbtica, bedrá, chodidlové a priehlavkové kĺby. Ošetrovať sa môžu okrem iného degeneratívne ochorenia kĺbov (artrózy), poranenia kĺbov, ochorenia kostí a zlomeniny kostí.

Prostredníctvom prístroja PRO·MOBIL je možné lekárom alebo fyzioterapeutom predpísanú MBST terapiu nukleárnou magnetickou rezonanciou vykonávať takmer všade, napr. aj doma.

Vďaka kombinácii mobilnej riadiacej jednotky nukleárnej magnetickej rezonancie a až dvoch aplikátorov nukleárnej magnetickej rezonancie je možné efektívne ošetrovať osoby každého veku a telesnej veľkosti. Počas hodinu trvajúceho ošetrenia sa pacient nesmie pohybovať, pretože hrozí nebezpečenstvo zakopnutia alebo pádu. Pacient si však môže pohodlne sadnúť alebo ľahnúť a napr. sledovať televíziu, počúvať hudbu alebo čítať.

Za predpokladu predchádzajúcej a podrobnej lekárskej prehliadky a individuálneho poradenstva je možné MBST terapiu prostredníctvom prístroja PRO·MOBIL absolvovať v nižšie uvedených oblastiach. MBST terapeutický prístroj zodpovedá všetkým aktuálnym EU normám pre medicínske prístroje a je možné ho použiť pri všetkých vekových kategóriách.

Vysokú kvalitu našich terapeutických systémov PRO·MOBIL zabezpečujeme aj prostredníctvom bezpečnostno-technických kontrol podľa § 6 nemeckého nariadenia pre prevádzkovanie medicínskych výrobkov. Všetky PRO·MOBIL terapeutické prístroje boli podrobené bezpečnostnej technickej kontrole (STK).

Terapeutické oblasti:

Lakeť, Noha, Palce na nohách, Priehlavkový kĺb, Prst, Rameno, Ruka

Trvanie terapie:

Podľa indikácie 7 až 9 terapeutických jednotiek po 60 minút

Cena / terapeutická hodina:

Nezáväzné cenové odporúčanie od 110 eur

Výhody MBST PRO·MOBIL

Tento obzvlášť kompaktne dizajnovaný MBST terapeutický systém nukleárnej magnetickej rezonancie ponúka používateľom pri ošetrení výnimočne veľa voľného priestoru. PRO·MOBIL disponuje okrem riadiaceho prístroja pre MBST terapiu aj rôznymi aplikátormi nukleárnej magnetickej rezonancie, ktoré sa používajú v závislosti od terapeutickej oblasti. Ošetrenie môže byť vykonávané s veľkou mierou komfortu pacienta a je úplne nehlučné. MBST terapeutický systém samozrejme spĺňa všetky bezpečnostné predpisy a je možné ho používať na rôznych miestach.

Upozornenie pre používateľov

MBST terapia nukleárnou magnetickou rezonanciou je inovatívna terapeutická metóda. Každé použitie alebo odporúčanie terapie sa vykonáva výlučne po diagnostikovaní odborným lekárom. V rámci konzultačného rozhovoru s vašim odborným lekárom vám budú zodpovedané všetky otázky k účinnosti terapie a terapeutickým oblastiam. V tejto súvislosti chceme upozorniť na to, že nemôžeme zaručiť, že odporúčaná terapia bude účinná pri každom ošetrovanom pacientovi. MBST terapia v súčasnosti nie je súčasťou katalógu služieb zákonom ustanovených zdravotných poisťovní. Súkromné zdravotné poisťovne, doplnkové poisťovne a profesné združenia, po vykonaní odborných posudkov a po odsúhlasení zo strany ich lekárskej služby, v mnohých prípadoch hradia náklady na ošetrenie úplne alebo čiastočne.

Obsah slúži výlučne na informačné účely. V žiadnom prípade nemá nahradiť lekárske poradenstvo, diagnostiku alebo ošetrenie a nikdy sa nesmie použiť na svojvoľné začatie, zmenu alebo ukončenie liečby ochorení. V prípade zdravotných otázok alebo ťažkostí sa vždy poraďte s lekárom, ktorému dôverujete alebo lekárom z MBST kvalitatívnej organizácie!